Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Fiscul ne trimite deciziile de impunere

Deciziile de impunere pentru veniturile obtinute in anul 2005 se vor emite si vor fi transmise contribuabililor pina la data de 30 septembrie, informeaza Directia Generala a Finantelor Publice Braila.
Procedural, diferentele de impozit de plata se achita In
termen de 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere, perioada In care nu se calculeaza si nu se datoreaza majorari de Intirziere. Daca sint diferente de impozit "zero", nu se mai face Instiintarea, prin posta, a contribuabilului, ci se comunica prin sistemul de publicitate - afisarea pe pagina de Internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, iar pe plan local se afiseaza o lista la Directia Generala a Finantelor Publice (DGFP) Braila.
In ceea ce priveste diferentele de impozit de restituit de la bugetul de stat (diferente stabilite In minus), rezultate din deciziile de impunere anuala sau dupa compensare, ele se restituie, cu prioritate, prin virament bancar In contul de card de debit al persoanelor respective, conturi comunicate de catre banci. Daca o persoana fizica detine mai multe conturi de card de debit, restituirea sumelor se face In contul de card deschis la data cea mai recenta.
Diferentele de impozit de restituit mai mici de 5 lei noi (RON) ramin In evidenta fiscala, spre a compensa datorii viitoare. Aceste sume se pot restitui In numerar, numai la solicitarea contribuabilului sau atunci cind, cumulat, suma de restituit depaseste limita de 5 lei.
Cit priveste diferentele de impozit de restituit cuprinse Intre 5 si 150 lei, ele se restituie prin mandat postal. Daca persoana respectiva nu este gasita acasa de factorul postal, banii se vor ridica de la oficiul postal. Cind diferenta de impozit de restituit este mai mare de 150 lei inclusiv, suma se restituie In numerar sau prin virament In contul bancar comunicat de contribuabil.
Diferentele de impozit de restituit de la bugetul de stat se efectueaza In termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere anuala.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii