Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Finantari nerambursabile pentru proiecte culturale

Directia pentru Cultura pune la dispozitia brailenilor "Ghidul general de solicitare 2009" referitor la "Programe Culturale de Finantare Nerambursabila" pentru domeniile culturale: arte vizuale, arhitectura, cultura scrisa - poezie, proza, dramaturgie - cinematografie, audiovizual, dans, dialog intercultural, monumente istorice, arheologie, muzica, patrimoniu imaterial, patrimoniu cultural mobil si teatru. Acestea se regasesc sub diferite titulaturi de programe: Promocult 2009, Dialog Intercultural, Creativitas, Latinitas, Proetnicultura, Rromii Impreuna pentru Europa si "Glissando". Scopul programelor culturale de finantare nerambursabila este acela de a promova fenomenul cultural din Romania, cu initierea si dezvoltarea parteneriatelor si a dialogului cultural si intercultural, a explicat directorul Directiei pentru Cultura, Ana Harapescu.
Programul Promocult are ca principal obiectiv promovarea valorilor culturale contemporane din Romania, prin intermediul proiectelor si actiunilor culturale din domeniul artelor vizuale, artelor spectacolului si culturii scrise, vizand o prezentare activa a diversitatii continuturilor si expresiilor artistice.
Programul Dialog intercultural urmareste evidentierea societatii interculturale contemporane din Romania In contextul unui mediu multicultural european si sustinerea interactiunii culturale pentru realizarea unei expresii culturale specifice a creativitatii culturale.

"Rromii Impreuna pentru Europa 2009"

Tema majora pentru campania "Creativitas" de sensibilizare a publicului realizata de Uniunea Europeana este evidentierea rolului creativitatii si inovatiei in generarea prosperitatii economice si sociale.
Latinitas este un program ce are ca scop promovarea valorilor socio-culturale ale Romaniei si Republicii Italiene, prin intermediul proiectelor din domeniul artelor spectacolului, artelor vizuale, cinematografiei, patrimoniului cultural mobil si imobil si a dialogului intercultural.
Programul Proetnicultura Isi propune sa stimuleze si sa sustina exprimarea identitatii etnice, culturale, lingvistice si religioase a minoritatilor nationale din Romania si Intelegerea reciproca Intre toate grupurile lingvistice - vorbitori ai limbilor regionale sau minoritare si ai limbii majoritare.
Ministerul Culturii va finanta si in 2009 "Programul pentru protejarea, afirmarea, dezvoltarea si exprimarea libera a identitatii culturale a minoritatilor nationale din Romania, numit "Rromii Impreuna pentru Europa 2009" care urmareste, strategia nationala de Imbunatatire a situatiei rromilor. Ca urmare, se vor urmari: constructia si dezvoltarea unei retele de educatie interculturala si (re)valorizare a patrimoniului cultural rom, cresterea gradului de accedere a rromilor la drepturile cetatenesti, educatia interculturala pentru combaterea discriminarii, educatia vocationala In scopul includerii comunitatilor de rromi, stimularea (re)valorizarii meseriilor traditionale si implicarea liderilor traditionali locali si a tinerilor In promovarea activa a diversitatii continuturilor si expresiilor artistice.
Glissando este un program de promovare a turneelor nationale pentru institutiile si companiile de spectacole si/sau concerte. El prilejuieste diversificarea ofertei cultural - artistice catre comunitati, Incurajarea mobilitatii artistilor, cunoasterea de catre un public cat mai larg a valorilor culturale nationale, prin acordarea unui sprijin financiar. Conditiile generale de participare, procedura de solicitare si evaluare sunt cuprinse In "Ghidul general de solicitare 2009". Toate informatiile specifice fiecarui program de finantare nerambursabila se regasesc In anunturile publice ale programelor pe adresa de internet a ministerului de resort www.cultura.ro
Aceste programe pot fi accesate de institutiil publice, persoanele fizice si/sau juridice de drept public sau privat, romane sau straine, autorizate, respectiv Infiintate In conditiile legii romane sau straine.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii