Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Finantari nerambursabile pentru IMM-uri

Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie(ANIMMC) va derula si in acest an programe de finantarenerambursabila destinate IMM-urilor, urmarind adaptarea lacerintele determinate de aderarea la Uniunea Europeana, princresterea nivelului de competitivitate a firmelor si facilitareaaccesului acestora pe pietele internationale. Pentru anul 2006,bugetul Agentiei a fost majorat de 2,5 ori fata de 2005, banii urmindsa fie alocati pentru 18 programe de sprijinire a IMM-urilor.In acest context, in baza unui protocol incheiat cu ANIMMC,Camera de Comert, Industrie si Agricultura Braila a creat, in cadrulinstitutiei, Centrul Teritorial de Informare, Consultanta si Instruire,care are ca principal obiectiv sprijinirea IMM-urilor in vedereaaccesarii acestor programe.Dupa cum ne-a declarat directorul executiv al institutiei, IoanChiriacescu, in perioada imediat urmatoare vor fi publicate inMonitorul Oficial, devenind astfel operationale, 8 programe definantare.Programul national multianual pe perioada 2006-2009 de sprijinire a intreprinderilor mici si mijlocii in dezvoltarea exportului are un buget de 5.000.000 RON, valoarea alocatiei financiare nerambursabile fiind de 90% din valoarea fiecarei cheltuieli eligibile efectuate (exclusiv TVA), fara a depasi plafoanele maxime/ activitate, in limita sumei maxime de 18.000 RON pentru un beneficiar.Programul national multianual pe perioada 2006-2009 pentrusustinerea accesului microintreprinderilor si intreprinderilor mici lainstruire si consultanta dispune de un buget pe anul in curs de1.500.000 RON, valoarea alocatiei financiare nerambursabile fiind de 90% din valoarea fiecarei cheltuieli eligibile efectuate (exclusiv TVA), in limita sumei maxime de 15.000 RON pentru un beneficiar.Programul pentru educarea si informarea comerciantilor dispune deun buget pe 2006 de 1 200.000 RON, valoarea alocatiei financiarenerambursabile fiind de 90% din valoarea fiecarei cheltuieli eligibileefectuate (exclusiv TVA).Programul national multianual pe perioada 2006-2009 pentrusustinerea mestesugurilor si artizanatului are prevazut pentru anul2006 un buget de 3.100.000 RON, valoarea alocatiei financiarenerambursabile fiind de 75% din valoarea fiecarei cheltuieli eligibileefectuate pentru fiecare masina, utilaj, instalatie (exclusiv TVA), faraa depasi 50.000 RON/ beneficiar.Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor decomercializare a produselor si serviciilor de piata dispune de unbuget pe 2006 de 500.000 RON, valoarea alocatiei financiarenerambursabile fiind de 90% din valoarea cheltuielilor efectuatepentru activitatile eligibile (exclusiv TVA), fara a depasi 20.000RON/beneficiar.Programul national multianual pe perioada 2005-2008 pentrudezvoltarea culturii antreprenoriale in rindul femeilor manager dinsectorul intreprinderilor mici si mijlocii are programat un buget pentru anul 2006 de 500.000 RON. Obiectivul programului, care sedesfasoara in 4 etape, il constituie promovarea unui sistem deinformare si instruire care sa faciliteze mobilitatea femeilor pe piatafortei de munca si dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale aleacestora in scopul implicarii in structuri economice private.Programul privind cresterea competitivitatii IMM-urilor prinimplementarea si certificarea sistemelor calitatii dispune de un buget pentru anul 2006 de 1.200.000 RON, valoarea alocatiei financiare nerambursabile fiind de 90% din valoarea cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA) , fara sa depaseasca plafoanele maxime pe fiecare activitate si in limita sumei de 15.000 RON/beneficiar.In sfirsit, programul pentru sprijinirea dezvoltarii IMM-urilor prinfonduri in limita sumelor platite pentru profitul brut reinvestit dispunede un buget pe anul 2006 de 8.100.000 RON, valoarea alocatieifinanciare nerambursabile fiind de 75% din sumele cheltuite in 2005, din profit, pentru investitii eligibile in program (facturate si achitate dupa 1 ianuarie 2005 si puse in functiune pina la 31 decembrie 2005), in limita sumei de 100.000 RON/beneficiar, fara sa depaseasca impozitul pe profit datorat si platit, aferent anului 2005."Avind in vedere importanta acestor programe in sustinereadezvoltarii IMM-urilor si tinind cont de principiul de functionare aacestora "primul venit - primul servit", Centrul Teritorial de Informare, Consultanta si Instruire Braila a demarat deja o campanie de promovare pentru informarea eficienta si la timp a potentialilor beneficiari. In cadrul acestei campanii, luni, 27 februarie 2006, ora 13.00, in Aula Universitatii "Constantin Brincoveanu", Str. Rubinelor nr. 16, va avea loc seminarul cu tema "Finantari nerambursabile pentru IMM-uri prin programe ANIMMC", primul dintr-o serie de actiuni de informare a agentilor economici referitor la modalitatile concrete de accesare a finantarilor", ne-a declarat directorul executiv al Camerei brailene, Ioan Chiriacescu.
Categorie articol: 

Comentarii