Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Finanţiştii solicită grilă de salarizare distinctă

• ei cer practic “familie ocupaţională” separată în cadrul ramurii “Administraţie Publică”, pe principiul “munca trebuie recompensată, nu funcţia!”

 

Sindicatul Naţional Finanţe Publice - SindFISC solicită Parlamentului României introducerea în Legea salarizării personalului plătit din fonduri publice, a familiei ocupaţionale Finanţe. Organizaţia a depus la nivelul Ministerului finanţelor Publice şi ANAF (Agenţia Naţională de Administrare Fiscală) şi grupurilor parlamentare, propuneri cu privire la introducerea în textul legii a unor prevederi care să permită salarizarea corectă a muncii prestate de angajaţii acestui domeniu. În acest sens, SindFISC solicită o salarizare distinctă celei prevăzute în familia ocupaţională “Administraţie publică”, în funcţie de activitatea specifică prestată de angajaţi, de complexitatea fiecărei activităţi şi de riscurile asumate. Mai precis, finanţiştii solicită o anexă distinctă pentru familia “Finanţe”, cu grile pe diverse domenii de activitate, pe structuri ierarhice şi pe tipuri de funcţii: funcţii de specialitate (din cadrul activităţii de inspecţie fiscală, antifraudă fiscală, analiză de risc, soluţionare contestaţii, executare silită, registru contribuabili, asistenţă contribuabili, trezorerie etc.); funcţii suport (IT, juridic, audit, control intern, contabilitate creanţe bugetare etc.); funcţii generale (contabilitate, personal, administrativ).

“Din datele deţinute de noi, rezultă că, aproximativ 80% din  personalul  ce activează în Finanţe desfăşoară activităţi specifice. În accepţiunea noastră, aceşti angajaţi ar trebui să beneficieze de o încadrare salarială specifică, diferită de cea a restului angajaţilor care prestează activităţi de ordin general şi se regăsesc parţial sau în totalitate, în orice instituţie a Administraţiei publice. Actualul tratament salarial egalitarist conduce la demotivarea personalului, migrarea acestuia de la activităţile specifice către activităţi generale, lipsa atractivităţii angajării şi imposibilitatea recrutării de personal pentru domeniile specifice”, se arată într-un comunicat de presă al organizaţiei sindicale semnat de preşedintele Liviu Toader. De asemenea, sursa citată atrage atenţia asupra faptului că, valul de nemulţumiri din ultima perioadă, manifestat în rândul salariaţilor din finanţe are ca suport şi această inechitate a modului de salarizare în rândul angajaţilor.
Categorie articol: 

Comentarii