Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Finalizarea proiectului „Dezvoltarea activităţii în cadrul societăţii NAVRIV SRL prin achiziţie de echipamente”

Comunicat de presă

Data 11.06.2019

 

Finalizarea proiectului „Dezvoltarea activităţii în cadrul societăţii NAVRIV SRL prin achiziţie de echipamente”

 

S.C. NAVRIV SRL, în calitate de Beneficiar, anunţă finalizarea proiectului „DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢII ÎN CADRUL SOCIETĂŢII NAVRIV SRL PRIN ACHIZIŢIE DE ECHIPAMENTE”, cod SMIS 112583, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: “Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2: “Sprijinirea crearii si extinderii capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor”.

Contractul de finanţare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management şi cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului este consolidarea poziţiei pe piaţă a NAVRIV SRL într-un domeniu competitiv identificat în Strategia Naţională de Competitivitate şi Planurile de Dezvoltare Regională, şi anume în Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

1. Diversificarea gamei de produse care vor fi fabricate de către societate şi anume echipamente de ridicat şi manipulat pentru industria navală (vinciuri, trolii, cabestane);

2. Diversificarea gamei de produse prin noi procese care nu au mai fost aplicate de către societate, specifice fabricării de echipamente de ridicat şi manipulat.

Rezultatele proiectului sunt achiziţionarea a 24 echipamente performante si 4 active necorporale pentru CAEN 2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat.

Valoarea totală a proiectului este de 2.341.005,90 lei, din care valoarea FEDR este de 1.050.133,24 lei.

Impactul investiţiei la nivelul localităţii/regiunii este crearea a 8 noi locuri de muncă.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

VASILE BROASCA, administrator, tel/fax/email: 0722388057 / 0722388057 / navriv@elcosys.ro

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

 

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

Varianta PDF AICI
Categorie articol: 

Comentarii