Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Finalizarea proiectului „Centru de proiectare micromecanică prin achiziţie de echipamente în cadrul S.C. INTERACTIVE-BUSINESS-CONSULTING S.R.L.”

Data 08.11.2019

INTERACTIVE-BUSINESS-CONSULTING SRL, în calitate de Beneficiar,  anunţă finalizarea proiectului „Centru de proiectare micromecanică prin achiziţie de echipamente în cadrul S.C. INTERACTIVE-BUSINESS-CONSULTING S.R.L.”, cod SMIS 113862, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: “Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1: “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”. 

Contractul de finanţare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management şi cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului este consolidarea poziţiei pe piaţă a INTERACTIVE-BUSINESS-CONSULTING SRL într-un domeniu competitiv identificat în Strategia Naţională de Competitivitate şi Planurile de Dezvoltare Regională, şi anume în Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice, obiectiv ce se încadrează în obiectivul general al POR.

Obiectivul specific al proiectului vizează:

1. Diversificarea gamei de produse care vor fi fabricate de către societate şi anume elemente de protetică dentară.

2. Diversificarea gamei de produse prin noi procese care nu au mai fost aplicate de către societate, specifice fabricării de elemente de protetică dentară.

Rezultatele proiectului sunt achiziţionarea a 2 echipamente performante pentru CAEN 3250 Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice (elemente de protetică dentară).

Valoarea totală a proiectului este de 1.315.210,25  lei, din care valoarea contribuţiei din FEDR este de 884.174,96   lei.

Impactul investiţiei la nivelul localităţii/regiunii este crearea a 3 noi locuri de muncă.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la: tel. 0728870872, fax 0214367273, email ibcdragomiresti@gmail.com,  persoană de contact: Roxana-Eliss Budei, Administrator

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro    |    facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

VARIANTA PDF AICI
Categorie articol: 

Comentarii