Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Final de proiect Phare la Facultatea de Inginerie

Facultatea de Inginerie din Braila a derulat, in perioada martie - decembrie, proiectul intitulat "Centru de instruire in proiectarea asistata de calculator si utilizarea internetului pentru prezentarea proiectelor". In cadrul acestuia, 46 de someri cu studii medii sau superioare au participat la cursuri si activitati didactice aplicative care s-au desfasurat in laboratorul de "Grafica asistata" al facultatii. Ieri, cursantii au primit atestatele de absolvire.
Disciplinele predate in cadrul acestui proiect au fost: utilizarea internetului si a calculatorului pentru redactarea si prezentarea proiectelor, grafica asistata si modelare geometrica parametrizata in Mechanical Desktop 6, analiza starilor de tensiune si deformatii din structurile mecanice folosind metoda elementelor finite, stimularea circuitelor electronice, proiectarea si utilizarea aparatelor virtuale de masura si prelucrare.
Somerii care au absolvit acest curs sint capabili sa foloseasca in domeniul proiectarii asistate, tehnica de calcul din dotare, sa elaboreze pe suport informatic intreaga documentatie a proiectelor executate. De asemenea, ei pot prezenta cu mijloace informatice specializate rezultatele activitatilor de proiectare. Activitatile vin in intimpinarea nevoilor din regiune de a avea forta de munca specializata, cu abilitati cerute pe piata locala a muncii. "Ii felicit pe absolventi si sper sa identifice cit mai repede o slujba si sa se integreze pe piata muncii. Sper sa le fie de ajutor cartile si CD-urile primite", a precizat conf. ec. dr. ing Adrian Goanta, decan al Universitatii "Dunarea de Jos"- Facultatea de Inginerie. Cartea intitulata "Infografica 2D/3D" scrisa de insusi Adrian Goanta, are 9 capitole si ofera informatii utile in domeniul utilizarii graficii asistate de calculator utilizind pachete software traditionale realizate de firma Autodesk Inc.
Valoarea proiectului derulat de Facultatea de Inginerie se ridica la 30 000 de euro. In urma derularii acestui proiect, institutia a reusit sa achizitioneze un video-proiector, un laptop, 5 calculatoare cu mobilierul aferent, un ecran mobil de proiectie, o imprimanta A3.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii