Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Final de proiect Erasmus+ la Liceul Tehnologic “Panait Istrati”

• prin proiectul “Pregătirea în context educaţional pentru reducerea abandonului şcolar”, 11 cadre didactice au participat la stagii de perfecţionare în Finlanda şi Spania

 

În perioada septembrie 2017- august 2019, la Liceul Tehnologic “Panait Istrati” s-a derulat proiectul “Pregătirea în context educaţional pentru reducerea abandonului şcolar” din cadrul Programului ErasmusÂ, co-finanţat de Comisia Europeană, prin Agenţia Natională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale.        

În primul an de proiect a avut loc formarea cadrelor didactice. Cinci profesori au participat la cursul “Coaching in educational contexts to reduce early school leaving”, organizat de Cervantes Training în Alcala de Henares, Spania, privind cunoaşterea tehnicilor EFT (tehnica eliberării emoţionale), cu un accent puternic pus pe folosirea acestor instrumente într-un mediu educaţional. Alte şase cadre didactice s-au pregătit în Joensuu, Finlanda, în cadrul formării “Out from classroom” (“În afara clasei”), dobândind practici ale pedagogiei de tip outdoor şi experimentând lecţii pe care elevii finlandezi le au în programul şcolar, precum orientarea în spaţiu, tehnici de supravieţuire sau diferite jocuri tradiţionale finlandeze  care dezvoltă spiritul de echipă.

Competenţele psiho-pedagogice şi metodologice dobândite de cele unsprezece cadre didactice în stagiile de perfecţionare din Spania şi Finlanda au fost transmise tuturor profesorilor din şcoală la începutul anului şcolar 2018-2019 şi aplicate ulterior la activitatea din clasă. Profesorii au folosit metode care au stimulat implicarea şi participarea, procesul învăţării fiind orientat spre participant, defăşurându-se într-un mediu liber şi relaxant. Pentru a-şi dezvolta gândirea critică, capacitatea de analiză, creativitatea şi autoresponsabilizarea, elevii au experimentat învăţarea prin joc. În comunicarea cu profesorii, elevii au fost învăţaţi să relaţioneze, să aibă curajul să întrebe şi să discute deschis, câştigând totodată încredere în propriile forţe.  

Metodele folosite în şcoală au contribuit la ridicarea calităţii actului educaţional, la sporirea atractivităţii orelor de curs şi a activităţilor extra-curriculare, generând creşterea motivaţiei de învăţare a elevilor şi reducerea abandonului şcolar.
Categorie articol: 

Comentarii