Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Fermierii brăileni au obţinut 36 milioane euro pentru 65 de proiecte

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) a anunţat că, la nivel naţional, au fost înregistrate peste 4.500 de proiecte de investiţii în modernizarea exploataţiilor agricole, cu o valoare de peste 1,5 miliarde euro. Concret, este vorba despre 4.529 de proiecte pe Măsura 121, a căror valoare depăşeşte cu mult alocarea stabilită prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), mai precis o depăşire cu peste 167%. Pentru Măsura 121 au fost deschise până în prezent cinci sesiuni de depunere de proiecte, prima dintre ele în martie 2008. În urma procesului de selecţie, APDRP a semnat cu solicitanţii fondurilor europene un număr de 1.529 de contracte de finanţare în valoare de peste 529 de milioane de euro. Raportat la suma alocată măsurii, fondurile angajate prin aceste contracte reprezintă 57,94%. În plan local, structura judeţeană a agenţiei a înregistrat 169 de proiecte cu valoare de circa 86 milioane euro, dintre care au fost selectate doar 65, având o valoare de 36,4 milioane de euro. Proiectele cu cele mai mari valori ale finanţărilor nerambursabile au vizat modernizarea fermelor vegetale sau animale cât şi achiziţia de utilaje agricole.
Măsura 121 - "Modernizarea exploataţiilor agricole" are ca obiectiv general creşterea competitivităţii sectorului agricol printr-o utilizare mai bună a resurselor umane cât şi a factorilor de producţie. Obiectivele specifice se referă la introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee noi, diversificarea producţiei, ajustarea profilului, nivelului şi calităţii producţiei la cerinţele pieţei, inclusiv a celei ecologice, precum şi producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile. Un alt obiectiv care se preconizează a fi atins prin implementarea acestei măsuri este sprijinirea membrilor grupurilor de producători sau ai altor forme asociative în vederea încurajării fenomenului de asociere.
Categorie articol: 

Comentarii