Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Expoziţie provocatoare de spirit - "Ziarul neconvenţional"

Tablouri, păpuşi ce întruchipează infante, artă spaţială, tapiserii, ceramică supradimensionată inspirată din natură sunt lucrări ce fac parte din expoziţia "Ziarul neconvenţional", semnate de nume importante ale artei plastice româneşti: Ervant Nicogosian, Alma Redlinger, Marin Gherasim, Daniela Chiron, Adela Edu, Radu Comşa, Mircea Barzuca, Nicolae Macovei, Lucian Ţăran, Alina Buga şi Paula Ribariu. Artişti plastici din generaţii diferite, cu stiluri diferite, care abordează diferite genuri ale artei plastice, au în comun dorinţa de provoca spiritul uman la introspecţie, de a trezi vizitatorii din adormirea la care ne îndeamnă tot ce e în jurul nostru. Problema sacrificiului uman, a credinţei sau mai bine zis a lipsei de credinţă, problema căutării unui sprijin spiritual, toate acestea se regăsesc în lucrările prezentate la Galeriile "Gheorghe Naum" din complexul Muzeului Brăilei.
Vernisajul a fost deschis de directorul Muzeului Brăilei, prof. univ. dr. Ionel Cândea, care a arătat importanţa expoziţiei coordonată de brăileanca Paula Ribariu şi din care face parte şi un alt artist brăilean, Mircea Barzuca. Criticul de artă Maria Stoica a conturat pentru cei prezenţi spaţiul magic creat de lucrări şi că expoziţia ilustrează un concept în evoluţie, prezintă momente esenţiale ale existenţei. Cuvântul Paulei Ribariu a oferit o explicaţie pentru apariţia acestei expoziţii. "De la «Unitatea» lui Nicolae Macovei, artă care porneşte de la noile demersuri ale ştiinţei, până la realismul formei la Alma Redlinger, de la conceptualizarea problematicii morţii pornind de la un obicei popular pe vremea copilăriei mele, «Caloianul», la Adela Edu, la Daniela Chiron, la o interpretare a ei sub aspect religios, care poate conţine ideea calvarului uman, la Mircea Barzuca, la o conceptualizare integratoare a întregului sens al vieţii şi morţii, la Paula Ribariu, lucrările cuprind în modalităţi diferite căutare neobosită de sens pentru trecerea umanului prin timp. Noica spunea «iubeşte şi fă ce vrei» pe urmele Sf. Augustin. Artistul, ignorat astăzi, ascunzându-i-se şi oprindu-i-se accesul la oameni, iubeşte şi meditează asupra condiţiei omului în societate ca şi asupra locului lui în devenire. (...) La nivel ideatic, toate aceste abordări neliniştite, cu sondări în zone ce pun în pericol sufletul artistului căutător, sunt expresii ale unui estetic în plină transformare, dar şi în relevarea necesităţii întreţinerii unei stări esenţiale a omului: căutarea de sensuri, de aplecare cu iubire asupra condiţiei sale individuale dar şi comunitare, ca neam, omenire, universalitate", consideră Paula Ribariu. În alocuţiunea sa, artista a mai menţionat şi numele lui Ervant Nicogosian, supravieţuitor al Gulagului Siberian, care a lăsat în urmă o operă de excepţie, mărturie a calvarului uman pe care l-a suportat în copilărie. Evenimentul a fost onorat de prezenţa primarului Aurel Simionescu, fapt care i-a emoţionat pe artişti, ca şi prezenţa unui public numeros.
Categorie articol: 

Comentarii