Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Erasmus+ - reuniune transnaţională la ISJ Brăila

• întâlnirea are loc în perioada 1-5 octombrie şi reuneşte inspectori şcolari din Franţa, Italia şi Turcia

 

În perioada 1-5 octombrie 2019, Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Brăila găzduieşte o reuniune transnaţională la care participă inspectori şcolari din Franţa, Italia şi Turcia, în cadrul proiectului Erasmus+ KA201Prévenir l’illettrisme par des dispositifs pedagogiques innovants et la coopération avec les familles”, un parteneriat strategic pentru susţinerea inovării şi schimbului de bune practici.

„Proiectul are ca scop prevenirea abandonului şcolar, combaterea  analfabetismului funcţional, precum şi stimularea interesului elevilor pentru învăţare. Lupta împotriva analfabetismului şi a abandonului şcolar este o prioritate europeană, partenerii proiectului propunându-şi să găsească soluţii inovatoare, adaptabile şi transferabile către toate ţările partenere, chiar şi către alte ţări europene, cu scopul ameliorării strategiilor pedagogice ale cadrelor didactice, în vederea combaterii eşecului şcolar în rândul elevilor”, a declarat prof. Dan Mihai Gheorghiţă, inspector şcolar general adjunct.

În cadrul acestui proiect, la nivelul judeţului Brăila, 150 de cadre didactice au parcurs în anul şcolar trecut un stagiu de formare care a adus în prim-plan metoda ROLL, o metoda ce propune o pedagogie a înţelegerii şi o dezvoltare individualizată a competenţelor de citire. De asemenea, alţi 50 de profesori au fost formaţi pentru a utliza la clasă instrumentele digitale de evaluare web 2.0 şi metoda JIGSAW, o metodă promovată de susţinătorii predării-învăţării în maniera gândirii critice şi care poate fi utilizată la diverse discipline.

„Participanţii la această întâlnire transnaţională vor vizita astăzi  Şcoala Gimnazială Vădeni şi vor asista la activităţi didactice susţinute de profesorii şcolii, care vor utiliza metodele Roll şi Jigsaw, vor avea ocazia să observe activităţi didactice care au la bază dramatizarea şi vor observa aşa-numitele «insule de lectură», unde elevii îşi formează competenţe pentru diverse tipuri de lectură. Şcoala are menirea de a forma un lector competent, dar şi un cititor care să-şi formeze gustul propriu pentru lectură, astfel încât să fie un cititor activ pe tot parcursul vieţii”, a spus prof. Daniela Petre, inspector şcolar pentru proiecte educaţionale şi coordonatorul proiectului în România.

Rezultatele aşteptate ale acestui parteneriat strategic sunt multiple: adaptarea şi diversificarea metodelor de predare la clasele la care elevii înregistreaza rezultate foarte slabe la învăţătură, realizarea unei reţele europene de profesori „rolleurs”, precum şi realizarea unor produse intelectuale inovatoare care vor completa metodele şi mijloacele existente. Potrivit prof. Romeo Mocanu, inspector şcolar general adjunct, acestea vor fi testate la nivelul şcolilor în fiecare dintre ţările membre şi vor face obiectul organizării unor evenimente de diseminare la nivel local, naţional şi european.
Categorie articol: 

Comentarii