Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Emoţii mari pentru absolvenţi. Astăzi încep probele scrise ale bacalaureatului

• testările scrise debutează cu proba la limba şi literatura română • la această sesiune a bacalaureatului s-au înscris peste 1.600 de candidaţi • elevii prinşi încercând să copieze sunt eliminaţi din examen

 

Adevăratele emoţii abia acum încep! După ce au trecut cu brio de probele orale, absolvenţii de clasa a XII-a va trebui să treacă marele “hop”: examenele scrise. Liceenii susţin astăzi testul scris la limba şi literatură română, urmând ca miercuri, pe 28 iunie, să se desfăşoare proba obligatorie a profilului şi specializării, iar pe 30 iunie proba la alegere a profilului şi specializării.

La nivelul judeţului Brăila, potrivit centralizării Inspectoratului Şcolar Judeţean, sesiunea aceasta s-au înscris pentru a susţine examenul maturităţii 1.632 de elevi, dintre care 1.411 din seria curentă şi 221 din cele anterioare. La nivel naţional, 135.000 de elevi sunt aşteptaţi la probe.
Bacul se va desfăşura în 5 centre de examen, şi anume: “Murgoci”, “Bălcescu”, “Ed. Nicolau”, “Perpessicius” şi “Iorga”. La fel ca în sesiunile precedente, sălile de examen vor fi dotate cu sisteme de supraveghere audio-video. După încheierea fiecărei probe scrise, înregistrările audio-video vor fi verificate, prin sondaj, de către comisiile de bacalaureat. În cazul în care la această verificare prin sondaj se constată nereguli, atunci comisia trebuie să verifice înregistrările din toate sălile de examen din acel centru. Elevii prinşi că au încercat să copieze sau că au copiat sunt eliminaţi din examen.

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor pentru fiecare candidat. Candidaţii pot folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică şi Geografie, candidaţii pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită de asistenţi.

Reamintim faptul că pentru a fi declarat promovat un absolvent de liceu trebuie să participe la toate probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, să susţină toate probele scrise şi să obţină cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea, iar media testelor scrise să fie minim 6 .

Liceenii vor afla primele rezultate la BAC pe 5 iulie, până la ora 16.00, iar candidaţii nemulţumiţi vor avea posibilitatea să depună contestaţii în aceeaşi zi, între orele 16.00 – 20.00. Între 6 şi 9 iulie vor fi soluţionate contestaţiile, iar pe 10 iulie vor fi afişate rezultatele finale.

Anul trecut, în judeţul nostru, rata de promovabilitate a fost de 75,91%, Brăila clasându-se pe locul 7 în topul naţional.

 

Ce li se interzice elevilor la BAC

Potrivit metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat, candidaţii nu au voie să aibă asupra lor, în îmbrăcăminte, în încălţăminte, în penare sau în bănci manuale, dicţionare, notiţe, însemnări ş.a., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor. De asemenea, elevii nu au voie cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare. Elevii sunt obligaţi să îşi lase obiectele interzise în sala de depozitare a obiectelor personale.
Li se interzice candidaţilor să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.
Cei care încalcă aceste reguli vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Aceştia nu vor mai putea participa la probele următoare şi vor fi lipsiţi de posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. Mai mult, candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de Bacalaureat.
Categorie articol: 

Comentarii