Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Elevii de la scolile de arte si meserii pot urma liceul fara sa fi promovat Testele Nationale

Metodologia continuarii studiilor dupa finalizarea invatamintuluiobligatoriu de zece clase prevede ca elevii din ciclul inferior alliceului pot continua inca doi ani, a XI-a si a XII-a, la acelasi liceu,pe baza unei cereri. Elevii care nu au promovat Testele Nationalesi au absolvit Scoala de Arte si Meserii (SAM) se pot inscrie acumin anul de completare, dau un examen de absolvire, obtin nivelul 2de calificare si se pot inscrie in cursul superior al liceului, urmindclasele a XII-a si a XIII-a. Ministerul Educatiei a precizat ca aasigurat locuri pentru toti elevii care termina clasa a X-a, dar sipentru toti cei care au terminat anul de completare si vor sa seinscrie in clasa a XII-a. Continuarea studiilor se poate face laaceeasi filiera, profil, calificare profesionala, sau prin schimbareaacestora. Absolventii Invatamintului obligatoriu pot solicitacontinuarea studiilor In aceeasi unitate de Invatamint sau In alta.Pentru continuarea studiilor In aceeasi filiera, profil, calificareprofesionala, admiterea se face fara examen, prin Inscriere launitatea scolara la care acestia doresc sa Isi continue studiile, Inlimita locurilor disponibile. Candidatii care doresc continuareastudiilor In alta filiera, trebuie sa promoveze examene de diferente.Lista candidatilor declarati admisi se actualizeaza dupa Incheiereaanului scolar, respectiv dupa sesiunea de corigente si anuntarearepetentilor. Admiterea candidatilor se face, pe locurile disponibile,In ordinea descrescatoare a mediilor. Candidatii care fie nu aupromovat examenele de diferente, fie le-au promovat, dar nu pot fiadmisi, din lipsa de locuri, au dreptul sa Isi continue studiile, lacerere, In unitatea scolara respectiva, In filiera corespunzatoarecelei pe care au urmat-o In anul precedent. Examenele dediferente s-au sustinut In perioada 1-12 iunie, iar afisarearezultatelor se face astazi, insa la Braila au fost foarte putine cazuride acest gen, aproximativ 20 de elevi de la Grupurile scolare: Gh. KConstantinescu, Edmond Nicolau si Panait Istrati.Peste 800 de elevi au ales sa continue scoala dupa cei zece aniobligatoriiIn perioada 1-7 iulie are loc depunerea dosarelor de Inscriere aleabsolventilor Invatamintului obligatoriu sau ai anului de completare,care Indeplinesc conditiile legale pentru continuarea studiilor sicare solicita sa fie admisi In alta unitate de Invatamint decit cea Incare au studiat In clasa anterioara. Pot participa la Inscriere atitcandidatii care solicita continuarea studiilor In aceeasi filiera, cit sicandidatii care solicita continuarea studiilor In alta filiera, care ausustinut examene de diferente In unitatea de Invatamint respectiva.Lista candidatilor admisi In unitatea de Invatamint se afiseaza pinala data de 10 iulie. Consiliile de administratie ale unitatilor deInvatamint vor stabili, In luna septembrie, o sesiune de ocupare alocurilor ramase neocupate.Anul de completare a fost finalizat la Braila de peste 800 de elevi sitoti au locuri la liceu. Ei au optat pentru profilul tehnic, servicii sauresurse naturale si protectia mediului, obtinind calificareaprofesionala maxima de tehnician la grupurile scolare: "PanaitIstrati" - trei clase tehnician in transporturi, "Brancusi" - 1 clasaprelucrarea lemnului, "Nenitescu" - 3 clase mecanic pentruintretinere si reparatii, electromecanic si industria alimentara,"Brancoveanu" - 3 clase prelucrari la cald, electrotehnist si industriatextila, "Saligny" - 2 clase mecanic pentru intretinere si reparatii sielectrotehnist, "Edmond Nicolau" - 4 clase industria textila,constructii si lucrari publice, industria alimentara, "Ion Ghica" - 4clase pentru activitati de comert si gastronomie, agricol - 3 clase,tehnician in gastronomie, industrie alimentara si veterinar, "Moisil" -1 clasa tehnician electronist, Insuratei - 2 clase tehnicianelectromecanic si in industria textila, "Oncescu" Ianca - 3 clasemecanic pentru intretinere si reparatii, in industria alimentara si ingastronomie.
Categorie articol: 

Comentarii