Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Drumul Băndoiu - Ţăcău va fi pietruit cu aproape 78.000 euro kilometrul

Potrivit invitaţiei pentru cererea de oferte, drumul în cauză este DC 60, iar porţiunea ce ar urma să fie pietruită este cea cuprinsă între kilometrul 5 plus 300 şi kilometrul 11 plus 124, adică aproximativ 6 kilometri. Preţul maxim estimat de autoritatea contractantă - Primăria Măraşu - este de 1.923.135 lei, adică echivalentul a 466.169 euro, de unde ar rezulta un preţ mediu per kilometru de aproape 78.000 euro. Criteriul de atribuire a contractului finanţat din fonduri bugetare este "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic", cu menţiunea că 80% din punctaj vine pentru evaluarea componentei de preţ oferit, iar diferenţa de 20% pentru componenta tehnică. Ofertanţilor li se solicită constituirea unei garanţii de participare de 10.000 lei precum şi să facă dovada că, în ultimii 3 ani, au realizat o cifră de afaceri medie anuală de minim 500.000 lei. De asemenea, ofertanţii trebuie să facă dovada executării a cel puţin un contract similar în ultimii 5 ani cu o valoare egală sau mai mare de 200.000 lei cu TVA. În plus, firmele ce vor depune oferte trebuie să deţină pe lângă personal calificat şi un parc de utilaje care să includă cilindri compactori vibratori cu tambur de oţel, autogredere şi buldozer, toate atestate ICECON, precum şi o autocisternă. De asemenea, parcul auto disponibil trebuie să asigure o capacitate de transport de 500 tone/zi.
Data limită de depunere a ofertelor la sediul Primăriei Măraşu este 10 iunie, ora 15.00.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii