Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Două colegii din Brăila “retrogradate” la titlul de licee

• este vorba despre Colegiul Tehnic “Edmond Nicolau” şi Colegiul Tehnic “Panait Istrati”

 

Două unităţi de învăţământ brăilene îşi pierd titlul de “colegii” şi devin “licee”, în urma unui ordin emis de Ministerul Educaţiei. Astfel, potrivit conducerii Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Brăila, Colegiul Tehnic “Edmond Nicolau” şi Colegiul Tehnic “Panait Istrati” îşi schimbă titulaturile şi se vor numi Liceul Tehnologic “Edmond Nicolau” şi Liceul Tehnologic “Panait Istrati”.

Decizia Ministerului vine în urma aplicării Ordinului 3732/2013 privind aprobarea Metodologiei de acordare a titlului de Colegiu naţional/Colegiu unităţilor de învăţământ preuniversitar. Potrivit documentului, unităţile îşi păstrează titlul de colegiu dacă sunt îndeplinite cumulativ mai multe criterii, printre care: contribuţia deosebită privind dezvoltarea învăţământului, ştiinţei, culturii şi sportului, la nivel local, regional, naţional şi/sau internaţional; activitatea educativă, pedagogică şi ştiinţifică desfăşurată şi performanţele profesionale înregistrate de elevii unităţii de învăţământ reflectate în rezultatele obţinute la concursurile specifice naţionale şi/sau internaţionale; rata de promovare la examenul de bacalaureat peste media naţională, cumulată (a celor două sesiuni anuale ale examenului), raportată la filiera în care şcolarizează preponderent.

În funcţie de filiera de şcolarizare, unităţilor de învăţământ li se acordă titlul de Colegiu Naţional, pentru filiera teoretică, sau Colegiu, pentru filiera tehnică sau vocaţională. În plus, pentru a se acorda titlul de Colegiu Naţional, şcoala cu profil teoretic, trebuie să aibă o vechime de 75 de ani. În cazul unităţilor de învăţământ cu profil tehnologic sau vocaţional, vechimea trebuie să fie de 50 de ani. Pentru menţinerea denumirii de Colegiu Naţional/Colegiu, o dată la 5 ani unitatea de învăţământ înaintează inspectoratului şcolar judeţean o fişă de evaluare/ autoevaluare, cu privire la îndeplinirea acestor criterii minimale. În situaţia în care acestea nu sunt îndeplinite se revocă titlul de Colegiu Naţional/ Colegiu.

La bacalaureatul din vară, de exemplu, promovabilitatea la “Ed. Nicolau” a fost de 30%, iar la “P. Istrati” de 28,57%, rezultatele slabe din ultimii ani la acest examen fiind unul dintre motivele pentru care cele două unităţi şi-au pierdut titlul de Colegiu.
Categorie articol: 

Comentarii