Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Dosarele pentru munca in strainatate vor fi reactualizate

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Braila efectueaza o reactualizare a dosarelor persoanelor care doresc sa lucreze in strainatate. Actiunea AJOFM Braila se adreseaza atit celor care doresc sa plece la munca in strainatate si au un dosar inregistrat in acest sens, dar si-au schimbat datele de contact, cit si persoanelor care doresc sa se inscrie in vederea obtinerii unui loc de munca in strainatate. Pentru a participa la acesta actiune, persoanele care au un dosar inregistrat, dar care si-au schimbat datele de contact sint asteptate la sediul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Braila din B-dul. Dorobantilor, nr. 603-605, de luni pina vineri, in intervalul orar 9.00 - 16.00. Tot la sediul A.J.O.F.M. Braila se pot adresa si persoanele care doresc sa se inscrie in vederea obtinerii unui loc de munca in strainatate. Documentele necesare la inscriere sunt urmatoarele: copie BI sau CI cu valabilitatea de minim sase luni, copie pasaport cu valabilitate de minim sase luni, fisa personala (tipizat), CV in limba romana (tipizat), copie legalizata a certificatului de absolvire, calificare sau dovada din care sa rezulte experienta in domeniul agricol (pentru persoanele care opteaza pentru acest domeniu), copie legalizata a cartii de munca (toate paginile scrise), certificat de sanatate eliberat de medicul de medicina muncii. Totodata mai sint necesare: cazierul judiciar in original care sa ateste ca nu are antecedente penale (termen de valabilitate sase luni), declaratie pe propria raspundere legalizata notarial din care sa rezulte ca solicitantul nu beneficiaza de pensie de invaliditate, declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte numarul de copii minori aflati in intretinerea acestuia si persoana careia ii vor ramine in intretinere minorii, autentificata la notariat, dovada emisa de Serviciul Public pentru Asistenta Speciala/primar, din care sa rezulte ca solicitantul de locuri de munca in strainatate a notificat acestora intentia de a lucra in strainatate, doua fotografii tip pasaport. (R.P.)
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii