Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Doar cinci candidaţi la titularizare au luat posturi în alte judeţe

Numai cinci candidaţi au reuşit să ia posturi titularizabile în etapa a II-a de repartizare, ce a avut loc în urmă cu câteva zile. Ei au dat examen la disciplinele: limba şi literatura română, educaţie fizică, limba engleză, alimentaţie publică, învăţători. Din cei cinci, doar doi au reuşit să obţină posturi în mediul urban. Cel care a dat examen la limba engleză are un post la Măcin, iar cel care a dat examen pentru alimentaţie publică are post la un grup şcolar din Buftea. Cei cinci au ocupat aceste posturi prin repartizare computerizată, în funcţie de media obţinută la examenul naţional şi de opţiunile exprimate anterior pe o fişă de repartizare. Din alte judeţe, la noi a venit un singur candidat din Dăbuleni, Dolj, pe specializarea profesor documentarist, care a luat repartizare în Ciocile, la Centrul de informare şi documentare. Aceasta a fost ultima şansă a cadrelor didactice suplinitoare să devină titulari ai sistemului de învăţământ. De la anul, suplinitorii vor da examen de titularizare în şcoli şi vor fi doar titulari ai şcolii respective.

Mai sunt 288 de posturi complete pentru 733 de suplinitori calificaţi

Posturile rămase după această etapă, chiar dacă au fost titularizabile, au fost transformate în netitularizabile şi vor putea fi ocupate de suplinitori pentru un an şcolar. În acest moment sunt afişate ca fiind libere 288 de posturi, din care 110 în Brăila. Din cele 288 de posturi complete, cele mai multe sunt la: educatoare - 77, muzică instrumentală - 20, limba franceză - 18, limba română - 15, învăţători, limba engleză - câte 12, matematică - 11, biologie - 9, limba rromani - 7. La celelalte discipline sunt sub cinci posturi complete. În plus, candidaţii vor avea la dispoziţie şi posturile incomplete. Aici, cele mai multe catedre disponibile, ce se vor forma din ore la cel puţin două şcoli, sunt la: religie - 25, limba engleză - 10, geografie - 10, educaţie tehnologică - 9, educaţie muzicală - 14, educaţie plastică - 8, opţional informatică - 6, biologie - 6, chimie - 5. La celelalte discipline sunt ore mult mai puţine. Pentru toate aceste posturi s-au înscris 733 de candidaţi care au susţinut examenul naţional de titularizare.
Însă aceste posturi nu vor reveni integral suplinitorilor. Pe 22 august va avea loc repartizarea pe posturi a titularilor care au nevoie de ore pentru completarea normei didactice, a celor aflaţi în restrângere de catedră nesoluţionată până în acest moment, a titularilor care solicită detaşare. În aceeaşi zi urmează să se facă şi detaşările în interesul învăţământului. Pe 23 august se va reactualiza lista de posturi, apoi, între 24 şi 26 august, se vor repartiza suplinitorii calificaţi. Primii vor intra suplinitorii care sunt repartizaţi prin continuitate, dar care au nevoie de completare de normă, apoi vor intra în ordinea mediilor şi a celorlalte criterii prevăzute de Metodologia privind mişcarea personalului didactic toţi suplinitorii calificaţi. Apoi se vor da şi orele suplimentare titularilor, suplinitorilor sau pensionarilor în regim de cumul sau plata cu ora. Pe 30 august urmează să se soluţioneze cadrele didactice titulare a căror restrângere de catedră nu a fost soluţionată până acum, pe posturi pentru care nu au studii corespunzătoare, cu salarizare ca personal didactic fără studii corespunzătoare postului, cu acordul scris al cadrelor didactice în cauză, apoi vor intra la repartizare suplinitorii necalificaţi. Teoretic, pe 1 septembrie toate posturile ar trebui să fie ocupate.
Categorie articol: 

Comentarii