Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Doar câteva zile până la termenul final de depunere online a Declaraţiei Unice

Direcţia Generală a Finanţelor Publice (DGFP) Brăila reaminteşte contribuabililor care au obligaţia depunerii online a declaraţiei unice privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, că termenul final expiră pe 25 august. Formularul 112 va fi trimis la Fisc numai prin "mijloace electronice de transmitere la distanţă", pe portalul e-România, nemaifiind acceptat formatul pe suport de hârtie.
Pentru depunerea declaraţiei, angajatorii trebuie să deţină un certificat privind semnătura electronică sau să împuternicească persoane care deţin acest certificat. Obţinerea unei semnături electronice se poate face de la unul dintre furnizorii acreditaţi de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale şi menţionaţi pe site-ul www.mcsi.ro
Certificatul astfel obţinut trebuie înregistrat pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală la secţiunea "Declaraţii electronice" operaţiune care presupune parcurgerea de către utilizator a următoarelor etape: Descărcarea documentului de confirmare, completarea şi trimiterea acestuia spre avizare furnizorului certificatului calificat; Înregistrarea documentului de confirmare avizat pe portalul ANAF în secţiunea dedicată; Printarea, semnarea şi ştampilarea formularului 150 generat în urma înregistrării documentului de confirmare; Prezentarea la orice unitate fiscală cu formularul 150 completat, împreună cu actul de identitate şi documentul care atestă calitatea titularului certificatului calificat de reprezentant legal al contribuabilului sau împuternicirea.
După verificarea documentelor, solicitantului i se transmite un e-mail prin care i se confirmă dreptul de utilizare a serviciului de depunere on-line a declaraţiilor fiscale.
În condiţiile în care nu se primeşte această confirmare în 3 - 4 zile, recomandarea este de a se încerca transmiterea on-line a Declaraţiei 112. Dacă aceasta nu poate fi transmisă, trebuie adresată o sesizare pe adresa de e-mail Admin.Portal@mfinante.ro Informaţii detaliate despre acest subiect se pot obţine accesând pagina de internet www.anaf.ro, secţiunea "Declaraţii electronice", unde se găsesc instrucţiuni complete pentru utilizarea serviciului de depunere a declaraţiilor on-line; la birourile pentru asistenţa contribuabililor din cadrul Administraţiilor Finanţelor Publice şi telefonic la Centrul de asistenţă a contribuabililor, la 0314 039 160.
Este de precizat că la nivelul judeţului nostru au obligaţia depunerii
Declaraţiei 112 peste 5.900 de contribuabili.
Categorie articol: 

Comentarii