Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

DJST Brăila a stabilit metodologia de întocmire a calendarului sportiv pentru 2021

* structurile sportive trebuie să depună în perioada 28 ianuarie – 17 februarie, un formular-cerere cu competițiile sau acțiunile sportive pe care intenționează să le organizeze în parteneriat cu DJST Brăila

 

La fel ca și în anii precedenți, și în 2021 Direcția Județeană pentru Tineret și Sport Brăila (DJST) a stabilit metodologia de întocmire a calendarului sportiv județean și care sunt criteriile de finanțare a competițiilor de către reprezentanta MTS în teritoriu.

Structurile sportive trebuie să depună în perioada 28 ianuarie – 17 februarie, un formular cerere cu competițiile, respectiv acțiunile sportive pe care intenționează să le organizeze în parteneriat cu DJST Brăila, în funcție de contextul epidemiologic și de bugetul alocat.

În vederea întocmirii calendarului sportiv județean, în cadrul programelor naționale P1 – Promovarea Sportului de performanță și P2 – Sportul pentru toți și Capitolul III de cheltuieli pentru anul 2021, DJST Brăila va centraliza formularele-cerere depuse în perioada menționată, va stabili comisia de selecție alcătuită din doi reprezentanți ai Compartimentului Sport și unul al Compartimentului financiar-contabil care vor selecta propunerile de competiții respectiv acțiuni sportive, ale structurilor sportive. Selecția se face în baza unor criterii și în limita bugetului alocat de MTS. Pentru a putea fi incluse în calendarul județean sportiv propriu al DJST Brăila este obligatoriu ca formularele-cerere să fie înaintate de structuri sportive legal constituite, cu sau fără personalitate juridică, sau instituții publice.

Direcția nu va accepta includerea în calendarul sportiv județean propriu, pentru anul în curs, a propunerilor depuse de structurile sportive care au datorii financiare neachitate, care sunt în litigiu juridic cu DJST Brăila.

Etapa a doua este cea de pregătire și desfășurare a acțiunilor și competițiilor sportive din acest calendar întocmit de către DJST, iar etapa a treia este cea de evaluare și de încheiere a acestora.

Informații suplimentare și consiliere sunt oferite fie la numărul de telefon 0239612006, fie la sediul DJST Brăila de către consilierii superiori, Corina Andronache și Mircea Cărbunaru.

“Noi încercăm să planificăm în mod normal competițiile și acțiunile care vor intra în calendarul sportiv județean al DJST Brăila. Am stabilit criteriile de parteneriat sau finanțare și o perioadă de timp în care structurile sportive cu sau fără personalitate juridică, să ne trimită opțiunile lor privind organizarea unor competiții sau acțiuni sportive. Noi facem o planificare a programului sportiv anual pe care îl vom finanța, tocmai pentru a ști ce buget să cerem de la MTS. Anul trecut, de exemplu, doar 15% din acțiunile planificate au fost efectuate. Acum, în 2021, vorbim de un restart, lucrurile încă se mișcă încet dar avem speranțe că măcar în cea de a doua jumătate a acestui an vom putea desfășura toate acțiunile din calendarul nostru sportiv”, ne-a declarat Mircea Cărbunaru.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii