Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Din prepuţul gândirii "liberale" a PNL

Vreau să spun, pe scurt, că nu dai de absolut nicio idee. Parcă urăsc ideile pedeliştii brăileni. Dar am trecut repede şi unde credeţi că am nimerit? Pe site-ul PNL Brăila. Mare-n poză, cine să fie? Boboc, normal! Dar lovitura de graţie vine la capitolul "Principiile liberalismului". Ete, dom'le, ăştia, chiar dacă nu emit idei, măcar le reproduc. Însă n-am apucat să intru bine în primele rânduri şi am înţeles că cineva, nu ştiu cine, s-a apucat să transforme ideile liberale în ceva care poate provoca unui liberal autentic un atac de apoplexie. Dumnezeule, ce măcel semantic, ce orgie epistemică! Reproduc mai jos câteva mostre din gândirea liberală...

"Individul uman are ca atribut fundamental şi înnăscut, independenţa în raport cu voinţa arbitrară a semenilor săi". "Dacă oamenii nu ar fi înzestraţi cu libertate, cooperarea dintre voinţele lor ar putea să semene, în cel mai bun caz, cu modul în care acţiunile albinelor generează ordinea de stup a naturii lipsite de libertate - o ordine deopotrivă imuabilă, inconştientă şi indefinit repetitivă". "Orice talent personal este recunoscut dacă reuşeşte să producă oamenilor satisfacţie, sau, cum observau liberalii clasici, dacă prin manifestarea lui concretă, el tinde să elimine o insatisfacţie". "Pentru liberalii zilelor noastre, libertatea este mai mult decât o valoare, ea reprezintă o condiţie de posibilitate a valorilor". "Responsabilitatea fiecărui individ este definită, înainte de orice, de felul în care el asumă respectul propriului cuvânt". "Prin interiorizarea formelor constituţionale se ajunge la generarea unui fond constituţional, din care comportamente se hrănesc, generând apoi continuu fondul din care, iniţial, ele s-au născut". "Libertatea şi egalitatea se află într-o relaţie multiformă, în funcţie de domeniul în care ele funcţionează". "Căutarea fericirii este o consecinţă a libertăţii". "Fiecare individ este liber să-şi realizeze aspiraţiile către fericire, cu condiţia ca realizarea acestor aspiraţii să nu lezeze calea către fericire aleasă de ceilalţi semeni ai săi". "Autoritatea politică are obligaţia de a împiedica situaţiile în care fericirea unui individ devine sursa nefericirii altora sau în care satisfacţia colectivă a unui grup poate fi transformată în temeiul nefericirii unui individ". Etc etc etc...

Da, domnilor liberali, marea e adâncă, soarele străluceşte, Dunărea curge şi Stancu, preşedintele CJ Brăila, e acuzat de ANI. Asta în părţile cât de cât articulate. Dar ce vreţi să spuneţi la fazele cu valoarea, etica, fericirea, libertatea? Dacă ar fi apucat să vă citească Raymond Aron, probabil că ar fi capitulat şi ar fi trecut la comunişti.

Faza asta cu "gândirea" la politicieni m-a lăsat rece dintotdeauna. Dar văzând acest efort supraomenesc la liberali, am zis că se merită să citeşti. De la "individul uman" şi până la "relaţia multiformă" în care se află libertatea şi egalitatea, de la "asumarea respectului propriului cuvânt" şi până la "independenţa înnăscută" avem de-a face cu o busculadă onirică, ruptă total de o minimă rigoare conceptuală, cu un masacru terminologic din care cu greu poţi ieşi nevătămat psihic. Faţă în faţă cu realitatea "liberală" de la noi, ajungem la alt colaps de sensuri. Textul este aberant nu prin ideile pe care încearcă să le sublinieze, ci prin modul cum le conjugă. Scenele de "filozofie" sunt de-a dreptul ilare. Mai trebuie adăugat că site-ul PNL Brăila preia textul de pe site-ul central al PNL.

Gata!
Categorie articol: 

Comentarii