Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

DGASPC Brăila angajează 26 de asistenți maternali

* pentru a deveni “părinți de profesie”, persoanele interesate trebuie să îndeplinească o serie de condiții * salariul unui asistent maternal variază între 2.270 lei și 2.771 lei, la care se adaugă o serie de sporuri, după caz

 

În Brăila, și în toată țara de altfel, numeroși copii au trecut prin situații dramatice în familiile lor și au nevoie de o persoană care să îi îngrijească și să îi ocrotească. Recent, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Brăila a început un nou proces de recrutare pentru asistenți maternali, dorind ca anul acesta să angajeze 26 de “părinți de profesie”.

Există însă o listă lungă de criterii pe care o persoană interesată trebuie să le îndeplinească pentru a deveni asistent maternal, după cum urmează: are capacitate deplină de exercițiu; deține în folosință o locuință, în municipiul Brăila sau în comunele limitrofe, de preferință casă cu curte, care acoperă necesitățile de preparare a hranei, de igienă, educație și odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv ale copiilor care urmează să-i primească în plasament; comportamentul solicitantului în societate, starea sănătății și profilul psihologic permit îndeplinirea corectă a obligațiilor care revin unui părinte, referitoare la creșterea, îngrijirea și educarea copiilor săi; au absolvit minimum 10 clase; nu au suferit condamnări rămase definitive prin hotărâre judecătorească pentru săvârșirea cu intenție a unor infracțiuni contra persoanei, infracțiuni care aduc atingere unor relații privind conviețuirea socială sau cele care aduc atingere înfăptuirii justiției;

nu suferă de boli cronice transmisibile sau care ar putea pune în pericol starea de sănătate a copilului (boli psihice, dependență de alcool, droguri sau alte substanțe psihotrope); nu au fost decăzuți din drepturile părintești și nu au copii declarați abandonați prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și nu le-au fost interzise drepturile părintești ca pedeapsă complementară; nu au consimțit la adopția propriului copil; nu au copii care beneficiază sau au beneficiat de o măsură de protecție specială pentru motive imputabile părinților, cum ar fi abuzul, neglijarea sau orice formă de violență exercitate asupra copilului, cerșetoria etc.; nu au depus cerere de eliberare a atestatului de adoptator/familie adoptatoare; nu a fost asistent maternal și i s-a retras atestatul din motive imputabile.

Doar dacă bifează toate criteriile enumerate anterior persoanele interesate pot depune o cerere pentru a fi evaluați în vederea atestării ca asistent maternal profesionist, cerere ce trebuie însoțită de mai multe documente. Detalii despre procesul de recrutare, condiții și actele necesare atestării le puteți obține la Centrul de asistență maternală profesionistă, situat în Brăila, strada Ana Aslan nr. 8, telefon 0339.401.221 sau la Serviciul managementul resurselor umane salarizare, situat în Brăila, Strada  Ghioceilor nr. 8, telefon 0239.614.583.

În urma depunerii cererii de evaluare se va realiza evaluarea capacității solicitantului de a deveni asistent maternal profesionist. Această evaluare poate dura maximum 90 de zile și pe parcursul acestei perioade solicitantul și membrii familiei sale vor fi implicați în diverse activități.

Angajarea a 26 de noi asistenți maternali profesioniști face parte din proiectul “Team-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, implementat din luna noiembrie 2018 de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția  Copilului Brăila și alte 47 de direcții din țară. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă “Creșterea calității sistemului de asistență socială și a numărului de asistenți maternali la nivelul comunității, prin introducerea de instrumente și proceduri și prin îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sistem. Prin acest proiect se dorește extinderea rețelei de asistență maternală și, totodată, perfecționarea tuturor angajaților din această categorie profesională.

În prezent, în județul Brăila sunt 68 de asistenți maternali profesioniști care au în grijă 115 copii. Salariul unui “părinte de profesie” este cuprins între 2.270 lei și  2.771 lei, la care se adaugă, după caz, următoarele sporuri: 15% condiții deosebite de muncă (stres), 15% pentru doi sau mai mulți copii în plasament, 7,5% pentru asigurarea continuității în muncă, 25% condiții deosebit de periculoase (spor acordat pentru perioada când are în îngrijire un copil cu handicap) și 25% condiții deosebit de periculoase (spor suplimentar acordat pentru perioada când are în îngrijire copil cu handicap grav psihic sau mental).
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii