Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Declaratiile de venit se completeaza in lei noi

Contribuabilii care au completat in moneda veche declaratiile fiscale depuse dupa data de 1 iulie 2005 trebuie sa solicite in scris unitatii fiscale competente indreptarea erorii comise, potrivit procedurii prevazute in Codul de procedura fiscala.
In aceasta situatie, indreptarea erorilor se efectueaza pe baza unei cereri depuse de contribuabil la organul fiscal competent, la care se va anexa declaratia fiscala completata in moneda noua, precizeaza Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF).
Fac exceptie de la aceste dispozitii declaratiile de venit si declaratiile informative privind perioada de pina la 31 decembrie 2004 inclusiv, depuse dupa data de 1 iulie 2005, care se intocmesc in moneda veche.
Conform Codului de procedura fiscala, incepind cu data de 1 iulie 2005, impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului general consolidat se stabilesc in moneda noua, la nivel de leu, fara subdiviziuni, prin rotunjire la un leu pentru fractiunile de peste 50 de bani inclusiv si prin neglijarea fractiunilor de pina la 49 de bani inclusiv. Prevederile se aplica si creantelor fiscale anterioare datei de 30 iunie 2005, stabilite sau corectate dupa data de 1 iulie 2005, precum si celor inscrise in acte administrative aflate in curs de executare.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii