Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Declaratia informativa se depune pina la data de 30 iunie

Formularul 205 "Declaratie informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari pe venit" , cod 14.13.01.13/I se completeaza si se depune de catre platitorii de venit care au obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile cu regim de retinere la sursa, cu exceptia veniturilor de natura salariala si asimilate acestora pina la data de 30 iunie a anului curent, pentru veniturile platite in anul fiscal expirat.
Precizarea apartine Directiei Generale a Finantelor Publice Braila, si are menirea de a pune capat confuziilor create de data limita pentru depunerea documentului respectiv.
In conformitate cu prevederile art. 93 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobat, cu modificari, de Legea nr. 163/2005 si ale art. 4 din OMFP nr.2017/2005 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare, declaratia se completeaza in doua exemplare, originalul se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al platitorului de venit sau unde acesta este luat in evidenta fiscala, iar copia se pastreaza de catre platitorul de venit.
Platitorii de venituri au obligatia depunerii declaratiei in format electronic, pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice. Suportul magnetic sau optic va fi insotit de exemplarul listat pe hirtie al declaratiei pentru unitatea fiscala, semnat si stampilat, potrivit legii.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii