Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Declararea unei societati comerciale ca insolvabila

Persoana juridica raspunde solidar cu debitorul declarat insolvabil in conditiile Codului de procedura fiscala sau declarat insolvent daca, direct or indirect, controleaza, este controlata sau se afla sub control comun cu debitorul, daca desfasoara efectiv aceeasi activitate sau aceleasi activitati ca si debitorul si daca este indeplinita cel putin una dintre conditiile stabilite prin lege.
Codul de procedura fiscala stabileste ca este insolvabil debitorul ale carui venituri sau bunuri urmaribile au o valoare mai mica decit obligatiile fiscale de plata sau care nu are venituri ori bunuri urmaribile. Pentru creantele fiscale ale societatilor declarate in stare de insolvabilitate care nu au venituri sau bunuri urmaribile, conducatorul organului de executare dispune scoaterea creantei din evidenta curenta si trecerea ei intr-o evidenta separata. In acest caz, executarea silita se intrerupe.

Minimum o investigatie pe an

Organele fiscale au obligatia sa efectueze, cel putin o data pe an, o investigatie asupra starii acestor contribuabili, care nu constituie acte de executare silita. In cazurile in care se constata ca debitorii au dobindit venituri sau bunuri urmaribile, organele de executare vor lua masurile necesare de trecere din evidenta separata in evidenta curenta si de reluare a masurilor de executare silita. Daca la sfirsitul perioadei de prescriptie nu se constata dobindirea unor bunuri sau venituri urmaribile, organele de executare vor proceda la scaderea creantelor fiscale din evidenta analitica pe platitor. Scaderea se face si in cursul perioadei de prescriptie, in cazul
debitorilor persoane fizice decedati sau disparuti, pentru care nu exista mostenitori care au acceptat succesiunea. Creantele fiscale datorate de debitori persoane juridice, radiati din Registrul comertului, se scad din evidenta analitica pe platitor dupa radiere, indiferent daca s-a atras, sau nu, raspunderea altor persoane pentru plata obligatiilor fiscale, in conditiile legii. In vederea recuperarii creantelor fiscale de la debitorii care se afla in stare de insolventa, Agentia Nationala de Administrare Fiscala va declara lichidatorilor creantele existente, in evidenta fiscala pe platitor. Cererile organelor fiscale privind inceperea procedurii insolventei se vor inainta instantelor judecatoresti si sint scutite de consemnarea vreunei cautiuni.
Categorie articol: 

Comentarii