Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Datornicii la Fisc scapă de penalităţi

Firmele care îşi achită la Fisc, până la finele acestui an, datoria principală şi dobânda aferentă acesteia vor fi scutite de la plata penalităţilor de întârziere. Guvernul a aprobat modificările la Codul Fiscal şi Codul de Procedură Fiscală, iar prevederea privind scutirea de la plata penalităţilor, care se aplică pentru datoriile principale existente la 31 august 2011, este numai una dintre noutăţi. O altă modificare este depunerea trimestrială a Declaraţiei unice în loc de depunerea lunară a acesteia de către firmele mici, care au până la 3 angajaţi exclusiv şi cifra de afaceri de până la 100.000 euro. Se estimează că aproximativ 54% din totalul firmelor din România vor beneficia de aceste prevederi. Guvernul a mai modificat şi ordinea de stingere a obligaţiilor fiscale, în sensul stingerii cu prioritate a tuturor obligaţiilor principale în ordinea vechimii acestora şi apoi a accesoriilor în ordinea vechimii acestora, pentru a se evita acumularea de noi datorii în sarcina contribuabilului. Guvernul a mai hotărât stabilirea datei de 25 a fiecarei luni ca dată unică de depunere a tuturor declaraţiilor fiscale şi achitarea obligaţiilor fiscale de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, către bugetul de stat şi bugetul de asigurări sociale.
Directorul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Brăila, Ilie Decă, spune că modificările aduse recent Codului Fiscal au fost făcute pentru a mai reduce povara de pe umerii contribuabililor, prin stabilirea de noi termene de depunere a unora dintre declaraţiile fiscale, dar şi prin anularea sau reducerea unor penalităţi de întârziere. "Codul Fiscal a fost modificat tocmai pentru a veni în sprijinul contribuabililor, în special pentru cei aflaţi în dificultate financiară", a declarat Ilie Decă.

Anulări şi diminuări de penalităţi

O modificare importantă pentru contribuabili este anularea sau înjumătăţirea penalităţilor de întârziere. Această măsură a fost adoptată pentru a veni în sprijinul contribuabililor aflaţi în dificultate financiară. Pentru datoriile înregistrate pînă la 31 august, care se plătesc până la sfârşitul anului, penalităţile vor fi anulate, iar dacă sumele datorate se plătesc până la jumătatea anului viitor, respectiv până la 30 iunie 2012, acestea vor fi reduse la jumătate. Ambele proceduri anterioare se aplică şi pentru o cotă de 50% din majorările de întârziere, reprezentând componenta de penalitate a acestora, aferente obligaţiilor fiscale stinse. Foarte important este că s-a schimbat şi ordinea stingerii datoriilor, urmând ca întâi să fie stinsă baza datoriei, indiferent de vechimea acesteia, după care şi majorările de întârziere sau penalităţile, asta pentru a nu mai creşte valoarea majorărilor, prevedere ce va intra în vigoare de la 1 octombrie. O altă măsură menită să sprijine contribuabilii este reglementarea unui regim juridic special al penalităţilor de întârziere aferente creanţelor fiscale principale eşalonate la plată. Conform acestui regim, pe perioada de eşalonare a obligaţiilor fiscale principale şi a eventualelor dobânzi aferente acestora, penalităţile urmează a fi amânate la plată în vederea anulării, dacă eşalonarea la plată se finalizează. În acest regim intră şi 50% din majorările de întârziere corespunzător componentei de penalitate din conţinutul majorării de întârziere.
În această perioadă, Direcţia Generală a Finanţelor Publice (DGFP) Brăila face inventarierea agenţilor economici care ar putea beneficia de înlesniri fiscale. "Le vom aduce la cunoştinţă în scris, vom merge şi la dumnealor pentru a discuta serios despre aceste înlesniri fiscale, care sunt avantajoase", a declarat Ilie Decă.
Potrivit datelor furnizate de conducerea DGFP Brăila, la sfârşitul lunii august, la nivelul municipiul Brăila, unde sunt cei mai mulţi contribuabili, sunt 2.500 de restanţieri cu datorii peste 2.000 lei. Numărul total de contribuabili administraţi la nivelul judeţului este de 86.683, dintre care 15.023 persoane juridice şi 9.353 persoane fizice.

Declaraţia 112 se depune trimestrial

În scopul reducerii poverii administrative pentru contribuabili, prin simplificarea sistemului declarativ, se acordă dreptul depunerii trimestriale a Declaraţiei unice 112 privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate pentru anumiţi plătitori de venituri din salarii şi din venituri asimilate salariilor. De această prevedere pot beneficia asociaţiile, fundaţiile, microîntreprinderile cu până la 3 angajaţi, dar şi societăţile comerciale care au până la 3 angajaţi şi venituri totale de peste 100.000 euro. Depunerea trimestrială a declaraţiei 112 constă în completarea şi depunerea a câte unei declaraţii pentru fiecare lună din trimestru. Aceste prevederi se aplică începând cu veniturile aferente lunii octombrie 2011. Contribuabilii pot opta pentru depunerea trimestrială a declaraţiei 112, dacă depun declaraţia privind opţiunea până la data de 25 septembrie 2011 inclusiv. În acelaşi sens, de diminuare a poverii administrative a firmelor, s-a luat şi decizia de unificare a datelor de depunere a tuturor declaraţiilor privind datoriile către stat, data stabilită fiind cea de 25 a fiecărei luni. Directorul DGFP Brăila a precizat că stabilirea obligativităţii transmiterii electronice a Declaraţiei 112 a fost un lucru benefic, în luna iulie gradul de depunere fiind de 99,1%, respectiv 6.037 de declaraţii depuse, din cele 6.092 aştepatate. "Vom începe să dăm avertismente celor care nu vor depune electronic declaraţiile în perioada următoare, însă nu înseamnă că nu vom primi şi câte o declaraţie pe suport de hârtie, de la caz la caz", a mai declarat Decă.

Contribuabilii, chemaţi la întâlniri cu finanţiştii

Având în vedere importanţa deosebită a modificărilor legislative aduse Codului Fiscal şi Codului de procedură fiscală, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Brăila anunţă că organizează ample acţiuni de informare a contribuabililor, astfel: în data de 15 septembrie, ora 14,00, la sediul filialei CECCAR Brăila, sala N.N. Constantinescu şi în data de 22 septembrie, ora 14,00 la sediul instituţiei, din strada Delfinului nr. 1 (sala mare de şedinte de la parter). La aceste acţiuni vor participa specialişti din cadrul DGFP, care vor aduce la cunoştinţa opiniei publice prevederile O.G nr. 29/2011, O.G nr. 30/2011, avantajele implementării declaraţiei unice, precum şi măsurile de sprijinire a contribuabililor aflaţi în dificultate financiară.
Categorie articol: 

Comentarii