Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Curtea de Conturi ia la puricat institutiile publice

In cursul acestui an, Camera de Conturi Braila are programatepeste 50 de actiuni de control si lucrari de audit la institutiile publicelocale, unitati militare, regii autonome si societati nationale, precumsi la structurile teritoriale ale partidelor politice. Astfel, pe partea decontrol financiar ulterior extern sint programate circa 40 de actiunidintre care majoritatea vizeaza directii descentralizate in teritoriu, directii subordonate Consiliului Local Municipal si celui judetean, unitati de invatamint, regii si societati nationale, precum si unitati militare si structuri ale Serviciului Roman de Informatii. In majoritatea cazurilor controlorii financiari braileni urmaresc verificarea contului anual de executie si a bilantului contabil la institutiile publice finantate din bugetul de stat, verificarea respectarii prevederilor privind colectarea veniturilor aferente bugetelor speciale, precum si controlul situatiei evolutiei si modului de administrare a patrimoniului public si privat al statului.Pe partea de audit, controlorii financiari braileni au in programrealizarea unor lucrari de specialitate la Regia Autonoma Administratia Zonei Libere Braila, Consiliul Judetean Braila, Centrul de Reeducare Tichilesti, Tribunalul Braila, Inspectoratul pentru Protectia Mediului, la sucursala locala a Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare, precum si la o serie de primarii atit din municipiu, cit si comunale. Important de mentionat este ca, in cazul CJ Braila, Camera de Conturi va realiza un audit al performantei privind utilizarea fondurilor alocate pentru pietruirea drumurilor comunale, in cazul Tribunalului Braila - auditul sistemului informatic al instantelor, iar pentru RA AZL Braila - audit asupra conventiei privind cooperarea pentru protectia si utilizarea durabila a fluviului Dunarea - Sofia 1994.Toate lucrarile de audit se vor efectua cu respectarea prevederilordin Manualul de Audit Financiar si de regularitate sau din ManualulAuditului Performantei, iar rapoartele de audit vor fi inaintate Curtiide Conturi a Romaniei in vederea centralizarii si intocmirii unuiraport public. Mai departe, concluziile sint prezentate Parlamentuluicare, dupa studiu, poate initia modificari legislative cu scopulcorectarii eventualelor fenomene negative depistate in sistem.Potrivit reglementarilor in vigoare, informatiile privind concluziileraportului de audit devin publice dupa centralizarea si intocmireaunui raport public de catre Curtea de Conturi a Romaniei.
Categorie articol: 

Comentarii