Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Curtea de Conturi ia la puricat institutiile publice

In cursul acestui an, Camera de Conturi Braila are programate
peste 50 de actiuni de control si lucrari de audit la institutiile publice
locale, unitati militare, regii autonome si societati nationale, precum
si la structurile teritoriale ale partidelor politice. Astfel, pe partea de
control financiar ulterior extern sint programate circa 40 de actiuni
dintre care majoritatea vizeaza directii descentralizate in teritoriu, directii subordonate Consiliului Local Municipal si celui judetean, unitati de invatamint, regii si societati nationale, precum si unitati militare si structuri ale Serviciului Roman de Informatii. In majoritatea cazurilor controlorii financiari braileni urmaresc verificarea contului anual de executie si a bilantului contabil la institutiile publice finantate din bugetul de stat, verificarea respectarii prevederilor privind colectarea veniturilor aferente bugetelor speciale, precum si controlul situatiei evolutiei si modului de administrare a patrimoniului public si privat al statului.
Pe partea de audit, controlorii financiari braileni au in program
realizarea unor lucrari de specialitate la Regia Autonoma Administratia Zonei Libere Braila, Consiliul Judetean Braila, Centrul de Reeducare Tichilesti, Tribunalul Braila, Inspectoratul pentru Protectia Mediului, la sucursala locala a Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare, precum si la o serie de primarii atit din municipiu, cit si comunale. Important de mentionat este ca, in cazul CJ Braila, Camera de Conturi va realiza un audit al performantei privind utilizarea fondurilor alocate pentru pietruirea drumurilor comunale, in cazul Tribunalului Braila - auditul sistemului informatic al instantelor, iar pentru RA AZL Braila - audit asupra conventiei privind cooperarea pentru protectia si utilizarea durabila a fluviului Dunarea - Sofia 1994.
Toate lucrarile de audit se vor efectua cu respectarea prevederilor
din Manualul de Audit Financiar si de regularitate sau din Manualul
Auditului Performantei, iar rapoartele de audit vor fi inaintate Curtii
de Conturi a Romaniei in vederea centralizarii si intocmirii unui
raport public. Mai departe, concluziile sint prezentate Parlamentului
care, dupa studiu, poate initia modificari legislative cu scopul
corectarii eventualelor fenomene negative depistate in sistem.
Potrivit reglementarilor in vigoare, informatiile privind concluziile
raportului de audit devin publice dupa centralizarea si intocmirea
unui raport public de catre Curtea de Conturi a Romaniei.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii