Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Curtea de Conturi, data in judecata de propriii angajati

Controlorii financiari ai Camerei de Conturi Braila au actionat in instanta propriul angajator - Curtea de Conturi a Romaniei - revendicind o crestere salariala cuvenita pentru anul trecut si primele 3 luni ale anului in curs. Reclamantii sint nemultumiti de faptul ca in 2005 nu au beneficiat de cresterea salariala acordata tuturor categoriilor de functionari publici, si nici de actualizarea cu indicele de inflatie. Concret, ei s-au plins instantei ca indemnizatiile functiilor de specialitate, adica directori, sefi serviciu si controlori financiari, din cadrul Curtii de Conturi a Romaniei au fost calculate in mod eronat din 2005 si pina in prezent din cauza ca indemnizatiile nu au fost corectate periodic in raport cu evolutia preturilor de consum in conditiile stabilite de lege pentru determinarea si corectia valorii de referinta sectoriala prevazuta de lege pentru functiile de demnitate publica. Astfel aceste indemnizatii au ramas neschimbate din luna decembrie 2004 cind au fost calculate pe baza unei valori de referinta sectoriala de 238 RON. Important de mentionat este ca si aceasta valoare s-a acordat tot in urma punerii in executare a unor hotariri judecatoresti definitive si irevocabile emise in favoarea controlorilor financiari braileni in calitate de reclamanti, tocmai pentru corectarea valorii de referinta sectoriale utilizata pentru controlorii financiari cu cea pentru functiile de demnitate publica. Cu alte cuvinte, in ultimii ani, cresterile salariale pentru ocupantii functiilor de specialitate din cadrul Curtii de Conturi s-au acordat numai in baza unor hotariri judecatoresti dupa ce controlorii s-au adresat instantei pentru a transa litigiul.
In fapt, indemnizatiile functiilor de demnitate publica pe anul 2005 au la baza o valoare de referinta sectoriala de 298 RON, asa cum sustin reclamantii, valoare care ar trebui sa constituie baza de calcul pentru indemnizatiile controlorilor financiari. Pe anul 2005, aceasta valoare a fost valabila si pentru celelalte categorii de functii de demnitate publica, ba chiar in februarie 2006 aceste indemnizatii s-au si majorat cu 5%. "Ignorind dispozitiile legale la stabilirea indemnizatiilor, pirita a acordat indemnizatii mai mici decit cele cuvenite, prejudiciindu-ne astfel atit cu diferenta de suma dintre indemizatiile acordate si cele cuvenite legal, dar si cu pierderea suferita ca urmare a neaplicarii indicelui de inflatie", se arata in plingerea formulata de controlorii braileni. In total, valoarea diferentelor de drepturi salariale revendicate de cei 18 reclamanti din cadrul Camerei de Conturi Braila este de 129.621 RON.
In plus, la aceasta suma se adauga si cele solicitate ca diferente de bani calculate intre premiul anual cuvenit si cel acordat pentru anul trecut. La acest capitol, asa cum explica reclamantii, pentru activitatea desfasurata, membrii si personalul Curtii de Conturi beneficiaza, la sfirsitul anului calendaristic, de un premiu corespunzator salariului de baza realizat in ultima luna din anul pentru care se acorda premiul. Or, in conditiile in care, baza de calcul a fost eronata, controlorii financiari braileni solicita practic o recalculare a acestui premiu, in total diferentele neacordate cifrindu-se la 12.528 RON.

"Controlorii financiari reprezinta singura categorie de personal din sistemul bugetar care nu a beneficat de cresterea salariala in anul 2005"

Cu privire la actiunea in instanta initiata de controlorii financiari ai Camerei de Conturi Braila, pirita a formulat un punct de vedere in care explica faptul ca revendicarea controlorilor financiari reprezinta o corectare a drepturilor salariale la un moment dat in raport cu evolutia indicelor de crestere la bunurile de consum, dar a subliniat ca stabilirea cresterilor este atributul Guvernului. Mai mult, in raspuns se subliniaza ca, in perioada 1991 - 2004, procentul de crestere salariala a fost identic pentru toate categoriile de personal din sistemul bugetar, indiferent daca in acest sens, s-a emis un singur act normativ, sau mai multe. In anul 2005 insa nu a fost adoptat un act normativ privind acordarea cresterilor salariale pentru controlorii financiari ai Curtii de Conturi. Drept pentru care aceasta categorie de bugetari nu a beneficiat de cresterea salariala acordata de Guvern in 2005, "mai mult, putem afirma ca acestia reprezinta singura categorie de personal din sistemul bugetar care nu a beneficiat de cresterea salariala in anul 2005", se arata in raspunsul CCR. In acest context, conducerea CCR a subliniat ca la inceputul anului 2005, s-a adresat institutiilor abilitate sa reglementeze legal cresterile salariale, demers care a ramas insa fara rezultat. "Astfel, in lipsa unui act normativ care sa prevada expres acordarea cresterilor salariale pentru controlorii financiari in anul 2005, institutia nu a avut temei legal pentru acordarea drepturilor revendicate. In aceste conditii, controlorii financiari ai CCR, neavind la dispozitie alte cai legale au considerat necesar sa recurga la instantele de judecata pentru a obtine majorarile salariale solicitate", se concluzioneaza in raspunsul CCR. De asemenea, in finalul acestui material de presa se arata ca demersul colegilor din Braila a fost intimpinat cu intelegere intrucit, din cauza ca CCR nu are drept de initiativa legislativa, nu au existat alte instrumente legale pentru includerea controlorilor financiari in rindul categoriilor de personal bugetar beneficiar al majorarilor salariale.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii