Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Curtea Constituţională arată că securitatea naţională ar putea fi afectată dacă nu sunt reduse cheltuielile de personal

"Curtea constată că restrângerea exerciţiului dreptului la muncă al personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe care acestea o reglementează îndeplineşte condiţiile impuse de textul constituţional. Astfel, măsura de restrângere este prevăzută prin lege, vizează exerciţiul dreptului, iar nu substanţa acestuia, este determinată de o situaţie de criză financiară mondială care ar putea afecta, în lipsa unor măsuri adecvate, stabilitatea economică a ţării, şi implicit, securitatea naţională", se arată în motivarea deciziei din 4 noiembrie.
Judecătorii subliniază faptul că măsura este "temporară", deoarece priveşte lunile octombrie-decembrie 2009, "rezonabilă" şi "proporţională" cu situaţia care a determinat-o. "Diminuarea rezonabilă şi cu caracter temporar a salariului personalului unităţilor bugetare, alăturată unei serii de măsuri de gestionare a problemelor financiare cu care se confruntă bugetul de stat în această perioadă constituie o restrângere a dreptului la muncă al acestei categorii de angajaţi, compatibilă cu Legea fundamentală", se arată în motivare.
Judecătorii subliniază, de asemenea, faptul că restrângerea exerciţiului unui drept sau al unei libertăţi are caracterul excepţional şi temporar, care se justifică atunci când "nu există o altă soluţie pentru a salvgarda valori ale statului care sunt puse în pericol".
În eventualitatea unei intervenţii legislative prin care să se prelungească această măsură, se pot determina efecte contrarii celor vizate, în sensul tulburării bunei funcţionări a instituţiilor şi autorităţilor publice, arată magistraţii.
Curtea Constituţională (CCR) a decis pe 4 noiembrie, cu majoritate de voturi, că "Legea privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional este constituţională în măsura în care prevederile Capitolului IV din lege nu se referă la persoanele pentru care durata mandatului este stabilită expres prin Constituţie".
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii