Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Cursuri gratuite pentru şomerii brăileni

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Brăila anunţă organizarea unor cursuri de formare profesională gratuite. Şomerii brăileni aflaţi în catastifele agenţiei se pot înscrie şi califica în următoarele meserii: formator (studii superioare), operator introducere, validare şi prelucrare date (nivel studii: minim liceul - cu sau fără bacalaureat), cofetar (minim 5 clase), zidar, pietrar, tencuitor (minim 5 clase) şi sudor electric (minim 5 clase). De asemenea, se va mai organiza un curs de lucrător în cultura plantelor, care se va desfăşura în localitatea Viziru, cu şomerii care au domiciliul pe raza comunei. Doritorii trebuie să aibă minim 4 clase.
Cheltuielile vor fi suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, inclusiv cele pentru analizele medicale specifice fiecărei meserii. În plus, pentru şomerii care vor face naveta pentru a ajunge la cursuri, se vor deconta abonamentele sau biletele de transport.
AJOFM face precizarea că şomer este acea persoană care îndeplineşte în acelaşi timp următoarele condiţii: are minimum 16 ani şi se află în căutarea unui loc de muncă, starea de sănătate îi permită să muncească, în prezent nu are serviciu şi nu realizează venituri sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă (500 de lei), bineînţeles, din activităţi autorizate potrivit legii. La aceste condiţii se adaugă aceea de a fi disponibil să înceapă lucrul în perioada imediat următoare, dacă s-ar găsi un loc de muncă.
Şomerii care nu se află în evidenţele AJOFM Brăila, însă doresc să se înregistreze în vederea obţinerii unui loc de muncă, se pot prezenta la sediul agenţiei din bulevardul Dorobanţilor, nr. 603-605, parter. La ghişeu vor prezenta următoarele documente: actul de identitate, actele de studii şi de calificare, carnetul de muncă sau alte acte care atestă, potrivit legii, existenţa unor raporturi de muncă ori de serviciu (în cazul persoanelor provenite din muncă), adeverinţă medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori că are eventuale restricţii medicale.

 
Categorie articol: 

Comentarii