Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Curăţenie de 26.000 euro, în sediile Primăriei

* depunerea ofertelor este permisă până în data de 3 august, ora 10.00

Municipalitatea a lansat zilele acestea în SEAP (Sistemul Electronic de Achiziţii Publice) procedura de achiziţie publică de servicii de curăţenie în opt locaţii proprii. Contractul va fi valabil un an de la semnare şi preţul maxim pe care Primăria este dispusă să-l plătească pentru curăţenie este de 110.000 lei, adică echivalentul a aproape 26.000 euro. Procedura aleasă pentru desemnarea firmei sau asocierii care va presta aceste servicii de curăţenie în birouri, holuri, grupuri sanitare şi scări este cea a cererii de oferte cu unic criteriu de selecţie "preţul cel mai scăzut". Locaţiile prinse în anunţ sunt sediul Primăriei din Palatul Administrativ, serviciul Taxe şi Impozite de pe B-dul Al. I Cuza, cel de pe strada Dumbrava Roşie şi din cartierul Radu Negru, clădirea din Piaţa Traian nr. 14, Serviciul de Evidenţă a Populaţiei, sediul Autorităţii Tutelare şi sediul Direcţiei strategii programe şi proiecte de dezvoltare relaţii internaţionale, de pe strada Vapoarelor. În total, este vorba despre o suprafaţă totală de aproape 4.600 mp, din care 1.750 mp în Palatul Administrativ.
Potrivit anunţului, data limită de depunere a ofertelor este 3 august, ora 10.00, la Registratura Primăriei, pentru ca două ore mai târziu să se deschidă plicurile cu oferte. Documentaţia de atribuire poate fi obţinută din SEAP ori de la sediul autorităţii contractante. Ofertanţilor li se cere constituirea unei garanţii de participare de 2.200 lei.
Categorie articol: 

Comentarii