Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

CUP Dunărea va fi apărată în instanţă de avocaţi privaţi

• asta au aprobat, recent, consilierii municipali la solicitarea conducerii Companiei, pentru a rezolva în instanţă, trei componente în cadrul proiectului investiţional privind infrastructura de apă şi apă uzată din întreg judeţul

 

Membrii CLM Brăila au aprobat achiziţionarea de servicii juridice externe de către Compania de Utilităţi Publice «Dunărea» pentru a obţine consultanţă, asistenţă şi reprezentare în Proiectul POS Mediu 2007 - 2013 “Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată din judeţ”.

Pe scurt, din cele 10 contracte de lucrări derulate în cadrul proiectului, şapte au fost finalizate fără probleme şi deja s-au efectuat recepţiile finale, însă trei dintre acestea se află în Perioada de Notificare a Defectelor (PND), în care antreprenorii trebuie să remedieze toate deficienţele semnalate.

Este vorba despre contractul privind “Reabilitarea şi extinderea staţiei de epurare Făurei”, pentru care termenul de finalizare al PND era 15 octombrie 2016, precum şi contractul legat de “Extinderea reţelei de apă, reţelelor de canalizare, staţiei de pompare ape uzate - Aglomerarea Viziru”, unde termenul era de 31 decembrie 2015. De asemenea, contractul “Reabilitare şi extindere reţele apă, reabilitare rezervor apă, staţie pompare apă şi staţie clorinare, reabilitare şi extindere reţele de canalizare, staţie pompare ape uzate”, unde antreprenorul a avut 6 zile întârziere la execuţia lucrărilor, nerespectând durata prevăzută în contract. Astfel, în primul caz, antreprenorul a ameninţat deja că în situaţia în care CUP Dunărea nu organizează recepţia finală până la 19 decembrie 2016 (lucru care nu s-a întâmplat) va merge în instanţă, iar în celelalte două situaţii, Compania are de gând să recurgă la această măsură.

 

Banii vor veni din executarea garanţiilor de participare la licitaţie

Potrivit raportului de specialitate al proiectului “Necesitatea achiziţionării de servicii juridice de către CUP Dunărea Brăila este justificată de soluţionarea disputelor intervenite între Companie şi Antreprenori, urmare a nerespectării obligaţiilor asumate de către aceştia în cadrul contractelor de lucrări din cadrul Proiectului POS Mediu 2007-2013 «Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Brăila». Cu toate că în structura organizatorică a Companiei există Oficiul Juridic, având în vedere tipologia litigiilor care urmează a fi soluţionate - sunt de o complexitate sporită, care implică atât cunoaşterea legislaţiei naţionale în vigoare, cât şi a legislaţiei europene specifice domeniului de activitate - considerăm că personalul propriu al CUP Dunărea Brăila nu deţine experienţa necesară pentru reprezentarea intereselor Companiei în aceste speţe”.

Din acelaşi document aflăm că sursa de finanţare pentru acest serviciu o reprezintă veniturile încasate din executarea garanţiilor de participare la procedurile de achiziţie publice din cadrul Proiectului, precum şi veniturile din penalităţile de întârziere percepute Antreprenorilor.

Proiectul a fost aprobat cu 23 voturi “pentru” şi 8 abţineri din partea grupului PNL şi a consilierului independent Lucian Căprariu.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii