Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Cum se vor plati concediile medicale

In ceea ce priveste efectuarea platii concediilor medicale de catre Casa Judeteana de Asigurari, incepind cu 1 ianuarie 2006, dr. Mariana Tarachiu, directorul acestei institutii, a dorit sa faca anumite precizari, pentru cititorii cotidianului nostru.
"Pentru concediile medicale pe luna ianuarie, persoanele care trebuie sa depuna documentele direct la CJAS sint: asociatii, comanditarii, actionarii, administratorii sau managerii cu contract de management, membri ai asociatiilor familiale si persoanele autorizate sa desfasoare activitati independente", ne-a declarat directorul CJAS Braila, dr. Mariana Tarachiu. Potrivit sursei citate, concediile medicale aferente lunii decembrie a anului trecut sint platite de Casa Judeteana de Pensii, potrivit Protocolului incheiat intre institutia pe care o conduce si CJP Braila. In consecinta, persoanele care au avut sau mai au concedii medicale restante, le vor depune la CJP. "Angajatii vor depune concediile medicale la societatea la care au contractul de munca. Plata concediilor medicale aferente lunii ianuarie se va efectua in luna februarie. Inca mai asteptam Normele metodologice de aplicare a Ordonantei 158/2005, care sa stabileasca conditiile de eliberare, calcul si decontare a acestor concedii medicale", a adaugat dr. Mariana Tarachiu.
Directorul CJAS a reamintit ca pentru plata concediilor medicale se va crea un fond separat, constituit din contributia unui procent de 0,75% din fondul de salarii, pe care angajatorul il vireaza catre CJAS sau, dupa caz, 0,75% la drepturile reprezentind indemnizatia de somaj ori asupra veniturilor supuse impozitului pe venit. Acestea se achita la bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate. Potrivit sursei citate, asiguratii beneficiaza de concediu medical si de indemnizatii in baza certificatului medical eliberat de medicul curant. Dupa cum a explicat dr. Tarachiu, prin medic curant se intelege orice medic aflat in relatii contractuale cu CJAS, precum si orice alt medic cu autorizatie de libera practica valabila, dar care incheie o conventie, in acest sens, cu CJAS. "Tot in cadrul acestui protocol, vom prelua baza de date a CJP Braila. Aceasta ne va oferi consultanta, pina la implementarea tuturor conditiilor impuse de lege", a mai declarat directorul CJAS.
Potrivit dr. Tarachiu, Contractul cadru pentru anul 2006 nu a fost inca publicat, motiv pentru care CJAS a incheiat acte aditionale la contractele incheiate pentru anul trecut, la valoarea medie a anului 2005, pentru toate tipurile de servicii.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii