Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Cum se platesc dividendele SIF Banat Crisana

SIF Banat Crisana (SIF1) a anuntat care sint modalitatile de plata a dividendelor aferente exercitiului financiar 2006. Plata dividendelor difera in functie de tipul de actionar si de numarul de dividende pe care persoana fizica sau juridica le detine.
Astfel, pentru actionarii cu detineri mai mici de 200 de actiuni, plata se efectueaza prin casieriile de la sediile sucursalelor sau sediul central. Acest lucru nu este valabil si pentru cei care au intre 200 si 500 de actiuni. Pentru acestia, plata va fi efectuata prin mandat postal.
Pentru actionarii persoane juridice, indiferent de detineri si actionarii persoane fizice cu detineri de peste 5.000 de actiuni plata se va face prin virament bancar numai la solicitarea scrisa si semnata a actionarului. Solicitarea trebuie transmisa la sediul central al SIF Banat Crisana, prin posta, pe fax sau prin e-mail. In solicitare trebuie precizate banca si numarul contului (cod IBAN) deschis pe numele actionarului, alaturi de o copie a buletinului de identitate in care sa fie lizibil codul numeric personal, in cazul persoanelor fizice si o copie a certificatului de inmatriculare, pentru persoane juridice.
Solicitarea persoanei juridice trebuie semnata numai de reprezentantul legal si sa poarte stampila societatii.
Plata dividendelor pentru persoane fizice cu detineri mai mici de 5.000 de actiuni se poate face prin virament bancar, cu conditia transmiterii cererii pina la date de 6 iunie 2007.
Categorie articol: 

Comentarii