Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Cum se depune declaratia fiscala online

De anul acesta, firmele brailene pot depune declaratiile fiscale online. Pentru a proceda astfel, insa, trebuie parcursi citiva pasi prevazuti in Ordinul Ministrului Economiei si Finantelor nr.858/2008.
Directia Generala a Finantelor Publice (DGFP) Braila reaminteste celor interesati ca, incepind cu data de 1 mai 2008, se solicita certificate digitale calificate, care sint eliberate de furnizorii de servicii de certificare, acreditati in conditiile Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica.
Persoanele care detin certificate digitale calificate pentru a putea utiliza serviciul "Depunere declaratii on-line", vor depune formularul 150 "Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat". Formularul va fi insotit de documentul de confirmare a certificatului digital calificat. Documentul de confirmare se depune in format electronic, semnat digital de catre solicitant si confirmat prin semnatura electronica a Autoritatii de Certificare.
Cererea pentru utilizarea unui certificat digital calificat (formularul 150) se completeaza, se transmite electronic si se listeaza prin functionalitatile puse la dispozitie de serviciul "Depunere declaratii on-line", existent pe site-ul MEF, portalul ANAF.
Exemplarul cererii (respectiv, formularul 150) listat, semnat si stampilat de catre contribuabil se depune, de catre persoana imputernicita pentru semnarea declaratiilor fiscale, la Directia Generala a Finantelor Publice Braila din strada Delfinului nr. 1, in intervalul orar 8.30 - 13.30.
La exemplarul cererii listate se anexeaza documentul de identitate al solicitantului, (original si copie) si documentul eliberat de contribuabil, din care rezulta dreptul solicitantului de a semna declaratiile fiscale pentru contribuabil.
Confirmarea dreptului de utilizare a serviciului "Depunere declaratii on-line", semnata electronic prin utilizarea unui certificat digital calificat, emis de catre un furnizor de servicii de certificare (autoritate de certificare) acreditat in conditiile legii, se transmite persoanei solicitante, prin posta electronica, la adresa mentionata in cerere. Adresele de e-mail ale autoritatilor de certificare sint confirmare@certsign.ro sau confirmare@digisign.ro
Registrul furnizorilor de servicii de certificare este public si se actualizeaza permanent.
Informatii suplimentare se pot obtine de pe site-ul Ministerului Economiei si Finantelor, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Sectiunea "Declaratii electronice".
Declaratii fiscale ce pot fi depuse online: Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat (formular 100); Declaratie privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale (formular 102); Declaratie privind accizele (formular 103); Declaratie rectificativa (formular 710); Decont de taxa pe valoarea adaugata (formular 300); Decont special de taxa pe valoarea adaugata (formular 301); Declaratie privind impozitul pe profit (formular 101); Decont privind accizele (formular 120).
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii