Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Cu mulţumiri, ieşim din orice nemulţumire şi realizăm, cu adevărat, un pas spre pacea minţii

De miercuri, 7 octombrie 2020, ziarul “Obiectiv – Vocea Brăilei” a iniţiat o nouă rubrică, “Vorbe din Duh”, menită să ne facă pentru o clipă să ne oprim! Să ne oprim, să ne liniştim şi să reflectăm la ce este Viaţa, ce este Adevărul, care este Calea. Am început astfel o Călătorie spre altceva, spre ceva frumos într-o lume pe care noi am urâţit-o! Vom fi însoţiţi de prof. Daniel Voinea, un dascăl, un mentor, un om minunat pentru cei care îl cunosc. Daniel Voinea a absolvit Teologia la Sibiu, dar şi Facultatea de Filozofie la Iaşi şi predă ştiinţe socio-umane la Liceul de Artă Hariclea Darclee.

 

Nemulţumirile noastre nu dispar prin nemulţumire. Ci prin opusul lor. În orice nemulţumire găsim un sâmbure de bine, pentru care putem mulţumi. Nimic din lume nu este profund alb ori total negru, pentru a fi respins prin plângere, reproş sau revoltă. În acest amestec aparent, de bine şi rău, se află, neuitată, o şansă prielnică de a mulţumi, cel mult prin extragere voită, dacă nu prin recunoaştere. O alegere ne este oferită de fiecare dată.

Prin antrenament, abilitatea de a cunoaşte mulţumirea creşte şi, astfel, orice mulţumire devine re-cunoaştere, revenire în locul şi starea de unde am plecat în lume, cu măruntele ei schimbări imprevizibile şi interminabile, stârnindu-ne prizonieratul greu al nemulţumirii.

Nemulţumire care a devenit acum obişnuinţă, exersată prelung, ca un viciu de larg consum.

O cale de ieşire este mulţumirea.

Putem mulţumi pentru orice lucru, fiindcă lucrurile sunt ocaziile mulţumirii, iar libertatea de a mulţumi ne aparţine de fiecare dată.

Cu timpul, realizăm că nu atât lucrurile care aduc mulţumirea sunt de căutat, ci mai ales mulţumirea însăşi, liberă de orice lucru.

Cu mulţumiri, ieşim din orice nemulţumire şi realizăm, cu adevărat, un pas spre pacea minţii.

Prin mulţumire, se produce binecuvântarea şi o schimbare certă spre mai bine. În mulţumire, Calea se deschide, pentru că nemulţumirile nu sunt pentru noi.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii