Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"Crin Antonescu ştie clar ce şi cum are de făcut pentru a transforma educaţia într-o adevărată prioritate naţională"

Într-un interviu acordat cotidianului "Obiectiv - Vocea Brailei", prof. Danielescu vorbeşte despre criza sistemului educaţional şi despre soluţiile pe care liberalii le-au găsit pentru a rezolva această situaţie, odată pentru totdeauna.

Rep - În câteva cuvinte, descrieţi stadiul în care se găseşte acum educaţia românească.
Iulian Danielescu - După cum ştiţi, sunt de ani buni profesor de matematică la Colegiul Naţional "Nicolae Bălcescu", iar în perioada iulie 2008 - martie 2009 am ocupat funcţia de inspector general al ISJ Brăila. M-am confruntat atunci şi mă confrunt şi acum cu starea de haos în care se află sistemul educaţional. Cei de la guvernare par să uite că a investi în educaţie înseamnă a investi în viitor. Prosperitatea românilor şi dezvoltarea economică depind, în bună măsură, de calitatea educaţiei. Afirmarea societăţii româneşti într-o lume modernă, o lume a cunoaşterii, nu este posibilă fără o educaţie de calitate. Participarea activă a românilor la viaţa economică, socială şi politică a societăţii în care trăim este influenţată decisiv de educaţia oferită în şcoli. Iar la noi, în acest moment, statul este incapabil de a face ca sistemul centralizat, aproape monopolizat al educaţiei de stat, să se adapteze la sistemul descentralizat, concurenţial, al pieţei muncii. Statul, în această clipă, este incapabil să asigure respectarea dreptului constituţional al egalităţii de şanse în accesul la educaţie.
Rep - Ce altceva vă mai deranjează legat de modul în care este tratată educaţia?
Iulian Danielescu - Mi se pare incorect faptul că şcoala are o imagine depreciată şi performanţa şcolară la fel. Mi se pare incorect faptul că, din punct de vedere financiar, cadrele şcolare sunt marginalizate. A sosit vremea ca învăţământul românesc să înceteze a mai fi teatrul improvizaţiilor de tot felul. El trebuie reformat profund, plecând de la o viziune clară asupra a ceea ce el trebuie să devină. Şi aici, candidatul PNL la preşedinţia ţării, Crin Antonescu, vine cu un sistem de educaţie orientat pe valori - libertate individuală, onestitate, dreptate, demnitate, solidaritate, toleranţă, pe inteligenţa socială şi creativitate şi pe capacităţi individuale.
Rep - În această ordine de idei, care sunt obiectivele pe care le urmăreşte programul prezidenţial al candidatului pe care îl susţineţi?
Iulian Danielescu - Antonescu vrea să modernizeze sistemul educaţional, la nivel de infrastructură, personal şi conţinut, în sensul compatibilizării totale, inclusiv în privinţa calităţii şi performanţelor, cu realităţile şcolare din ţările europene cele mai avansate. De asemenea, candidatul PNL vine cu ideea asigurării egalităţii de şanse, prin definirea unor zone prioritare, pentru a depăşi decalajul care diferenţiază în mod dramatic mediul rural de cel urban, diferite localităţi între ele sau diferite categorii de cetăţeni. Nu în ultimul rând, îşi doreşte crearea unui cadru de educaţie specifică pentru copiii cu nevoi de educaţie speciale.
Rep - Ce credeţi că se poate face ca, într-adevăr, educaţia să fie tratată ca o prioritate naţională, iar criza prin care trece să ia sfârşit?
Iulian Danielescu - Trebuie să se pună în aplicare lucrurile cu care vine "pe piaţă" Crin Antonescu, şi anume să se asigure activităţi de informare, consiliere şi orientare profesională a elevilor şi studenţilor; să se promoveze cultura antreprenoriatului; trebuie să mergem pe stimularea competenţelor în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, la toate ciclurile şcolare; pe încurajarea dezvoltării profesionale a cadrelor didactice şi a celorlalte categorii de formatori, inclusiv prin stimulare salarială. Este nevoie de stimularea "brain regain" în universităţi şi centre de cercetări, prin oferte de angajare atractive către tinerii care au făcut studii în marile universităţi ale lumii şi care ar putea contribui la scurtarea traseelor de dezvoltare prin transferul direct de competenţă, know-how şi tehnologie. Avem nevoie să îmbunătăţim indicii obţinuţi de elevii români în cadrul evaluărilor internaţionale, astfel încât sistemul românesc de învăţământ preuniversitar să urce în ierarhiile internaţionale. Trebuie să îmbunătaţim calitatea educaţiei universitare, a volumului, calităţii şi adecvării cercetării ştiinţifice din universităţi, a reputaţiei absolvenţilor şi a vizibilităţii rezultatelor cercetării, prin creşterea numărului de lucrări ştiinţifice publicate în circuitele de înaltă cotaţie şi a numărului de transferuri - în regim mercantil - de idei novative şi know-how către societate şi, implicit, a poziţiei universităţilor româneşti în ierarhiile internaţionale. Sunt multe care s-ar putea face şi, din fericire, Crin Antonescu ştie clar ce şi cum are de făcut pentru a transforma educaţia într-o adevărată prioritate naţională.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii