Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Credit ipotecar cu ajutorul subventiei de la stat

Subventia de 20% pe care statul o acorda tinerilor sub 35 de ani pentru construirea de locuinte ar putea fi luata in calcul la stabilirea solvabilitatii bancare, in acordarea creditelor ipotecare. Prevederea este continuta intr-un proiect de hotarire initiat de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Locuintei pentru modificarea OUG nr.51/2006 privind aprobarea Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala.
Tinerii care vor dori sa-si construiasca locuinte prin credit ipotecar vor putea folosi subventia de 20% pentru obtinerea unui credit ipotecar. Totodata, proiectul mai prevede si scurtarea procedurii de acordare a subventiei pentru constructia de locuinte proprietate personala pentru eliminarea birocratiei. In plus, cei ale caror cereri de acordare a subventiei nu au fost aprobate vor avea dreptul la contestatie.
Ordonanta 51 prevede acordarea, pentru tinerii sub 35 de ani, a unei sume de maximum 10.000 de euro pentru construirea unei locuinte personale, respectiv 20% din valoarea locuintei. Beneficiarii subventiei sint tinerii care au virsta de pina la 35 de ani, la data depunerii documentatiei, persoanele sau familiile ramase fara adapost in urma avarierii grave sau distrugerii locuintelor proprii, din cauza unor calamitati naturale sau a unor dezastre ori accidente de care nu se fac vinovati, persoanele si familiile evacuate din locuinte situate in constructii expuse unui risc major, cum ar fi alunecari de teren, seisme, inundatii si persoanele sau familiile evacuate si chiriasii din locuintele ce fac obiectul unor legi de restituire catre fostii proprietari a imobilelor trecute in proprietatea statului.

Conditiile necesare

Pentru acordarea subventiei, beneficiarul trebuie sa indeplineasca o serie de conditii. Astfel, titularul contractului de construire a locuintei sau membrii familiei acestuia trebuie sa nu fi primit sprijin de la bugetul de stat sub forma de subventii pentru construirea sau cumpararea unei locuinte. Beneficiarul subventiei trebuie sa fie la prima locuinta construita prin credit ipotecar, sa detina un drept real asupra terenului pe care se realizeaza constructia si sa prezinte autorizatia de construire, inclusiv contractul de executie incheiat cu un antreprenor de specialitate autorizat.
Sint exceptate de la implinirea primelor doua conditii persoanele sau familiile ramase fara adapost in urma avarierii grave sau distrugerii locuintelor proprii, datorita unor calamitati naturale sau a unor dezastre ori accidente de care nu se fac vinovati si persoanele si familiile evacuate din locuinte situate in constructii expuse unui risc major (alunecari de teren, seisme, inundatii), in cazul in care nu detin in proprietate o alta locuinta decit cea afectata, respectiv cea din care sint evacuati.

Circuitul cererilor

Sumele care vor fi alocate anual de la bugetul de stat vor fi acordate de catre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului prin intermediul consiliilor locale ale localitatilor in care sint amplasate locuintele. Conform legii, in cel mult 15 zile de la data primirii cererilor de acordare a subventiei, consiliile locale le vor transmite ministerului care, in termen de 30 de zile de la primirea acestora, va comunica consiliului local respectiv, numele persoanelor ale caror cereri au fost aprobate.
Consiliile locale vor lua in evidenta si vor analiza solicitarile de subventii pentru costructia de locuinte care vor fi amplasate pe terenuri aflate in raza administrativ-teritoriala in care isi desfasoara activitatea. Listele persoanelor care pot beneficia de subventie vor fi afisate la sediile consiliilor locale.
Categorie articol: 

Comentarii