Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

COVID- 19: EDUCAŢIA ONLINE VA FI INTENSIFICATĂ LA NIVELUL UNIVERSITĂŢII “DANUBIUS”, PENTRU A NU BLOCA ACTIVITATEA DIDACTICĂ

Iată că este nevoie, mai mult decât oricând, de intensificarea activităţilor de predare- învăţare în mediul online. Pentru a nu bloca activităţile didactice, în cazul în care se va hotărî, la nivel naţional, suspendarea cursurilor în mediul academic, Universitatea “Danubius” este pregătită să continue şi să intensifice activităţile didactice, în această perioadă, în mediul online. Această măsură va fi luată indiferent de forma de învăţământ : cu frecvenţă, frecvenţă redusă sau învăţământ la distanţă.

 

În acest sens, conducerea Universităţii “Danubius” are în vedere mai multe variante. Universitatea „Danubius”, universitate open şi online, foloseşte un instrument de lucru eficient care asigură interacţiunea dintre studenţi şi profesori, dintre studenţi şi studenţi, precum şi accesul studenţilor la resursele de învăţare – suporturi de curs, teste de autoevaluare etc. este platforma DANUBIUS ONLINE (www.univ-danubius.ro) , un portal de învăţare şi colaborare care a fost implementat şi dezvoltat special pentru a asigura calitatea actului de învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă de Departamentul ID- IFR din cadrul Universităţii „Danubius”. Prin intermediul acestei platforme, activităţile didactice desfăşurate în campusul Universităţii “Danubius” se vor putea desfăşura, conform orarului, în mediul online. Danubius Online, platforma e-Learning implementată cu succes de Universitatea “Danubius” încă din anul 2009, spaţiul virtual care facilitează interacţiunea dintre profesori şi studenţi şi totodată avizierul online pentru studenţii înscrişi la forma de învăţământ la distanţă oriunde s-ar afla, în alte localităţi sau în străintate, dispune şi de un sistem specializat de tip video - conferinţă: Meetings. Acest system dispune de următoarele facilităţi: înregistrare şi redare sesiune video-conferinţă, prezentare, desktop sharing, whiteboard, integrated VoIP, Webinars, Video Conferences.

Dacă platforma va fi suprasolicitată şi vor apărea probleme tehnice, sunt avute în vedere şi alte canale de comunicare precum Facebook sau Whatsapp ( ex crearea unor grupuri închise de lucru, pentru fiecare an de studii – pentru cursuri sau pentru fiecare grupă – pentru seminare).

Este incontestabilă utilitatea învăţământului la distanţă, în special astăzi, într-o lume digitalizată, educaţia on-line fiind în topul opţiunilor studenţilor şi masteranzilor din întreaga lume. Avantajele învăţământului la distanţă sunt multiple, învăţământ caracterizat de Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) ca formă de învăţământ care se concentrează pe modul în care învaţă studentul şi mai puţin pe locul în care acesta studiază:

Studentul poate învăţa de oriunde, din orice colţ al lumii, în funcţie de propriul program şi ritm! Diploma obţinută certifică aceleaşi competenţe ca şi cele ale absolventului învăţământului cu frecvenţă!

Interacţiunea dintre studenţi şi profesori se realizează, dincolo de spaţiul convenţional al clasei, pe platforme moderne de învăţare, în mediul virtual! Studenţii se întâlnesc, la întâlnirile tutoriale semestriale, cu cadrele didactice -tutori de la fiecare disciplină!

Studenţii beneficiază de tehnologii de învăţare specifice învăţământului la distanţă: tehnici audio şi video interactive; multimedia, tele-cursuri etc.!

Purtător de cuvânt – Universitatea “Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii