Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Costurile cu serviciile postale furnizate de "Posta Romana" monitorizate in permanenta de ANRC

Autoritatea Nationala in Domeniul Comunicatiilor (ANRC) propune spre consultare publica proiectul de decizie a presedintelui autoritatii avind drept scop cresterea calitatii si credibilitatii sistemului de evidenta interna a costurilor pe care "Posta Romana" are obligatia de a-l implementa, in calitate de furnizor de serviciu universal in domeniul serviciilor postale. Sistemul de evidenta, dupa cum se arata intr-un comunicat al ANRC, va furniza informatii complete cu privire la modalitatea in care compania respecta obligatiile de transparenta, nediscriminare si fundamentare a tarifelor pe costuri, permitind identificarea costurilor individuale ale serviciilor postale din sfera serviciului universal.
In calitate de furnizor de serviciu universal in domeniul serviciilor postale, "Posta Romana" are obligatia de a practica, pentru serviciile incluse in sfera serviciului universal, tarife accesibile, transparente, nediscriminatorii si fundamentate pe costuri. Pentru ca ANRC sa verifice indeplinirea acestei obligatii in vederea asigurarii premiselor dezvoltarii unui mediu concurential eficient si pentru a garanta protejarea intereselor utilizatorilor finali, documentul supus consultarii stabileste obligatia companiei de a prezenta ANRC un set de documente justificative pe baza carora se vor identifica si analiza costurile individuale ale serviciilor postale incluse in sfera serviciului universal. Pe baza analizei acestor documente, autoritatea va stabili daca tarifele practicate de "Posta Romana" sint justificate in raport cu costurile furnizarii serviciilor.
Important de mentionat este ca servicii postale incluse in sfera serviciului universal sint, printre altele colectarea, sortarea, transportul si livrarea trimiterilor de corespondenta si a imprimatelor, interne si internationale, in greutate de pina la 2 kg; colectarea, sortarea, transportul si livrarea coletelor postale interne si internationale in greutate de pina la 10 kg; distribuirea coletelor postale in greutate de pina la 20 kg, expediate din afara teritoriului Romaniei catre o adresa aflata pe teritoriul acesteia; serviciul de trimitere recomandata; serviciul de trimitere cu valoare declarata.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii