Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Contracte de asigurari pentru asigurati

In urmatoarele 12 luni intre asigurati si casele de asigurari de sanatate se vor incheia contracte de asigurari sociale de sanatate. Potrivit noilor reglementari legislative, respectiv Legea 95/2006 privind reforma in domeniu, aceasta operatiune va fi facuta de asigurati prin intermediul angajatorilor sau, direct, in functie de modalitatea de plata a asigurarii de sanatate. Obiectul contractului il constituie asigurarea serviciilor medicale pentru asigurati si co-asiguratii acestora atit in caz de imbolnavire, cit si pentru prevenirea bolilor, conform legislatiei in vigoare. Contractul prevede drepturile si obligatiile asiguratilor si ale caselor de asigurari si precizeaza totodata modul de rezolvare a unor eventuale litigii aparute intre parti - intii pe cale amiabila si apoi, in caz ca acestea nu se rezolva, prin intermediul instantelor judecatoresti. Contractul mai cuprinde clauze referitoare la incetarea relatiilor dintre parti, in cazul decesului asiguratului, al pierderii dreptului de sedere sau de domiciliu in Romania, sau in situatii de forta majora, cit si privind suspendarea acestora: in cazul neplatii contributiei datorate, la trei luni de la efectuarea ultimei plati. De asemenea, in contract se vor specifica numele copiilor asiguratului, precum si persoanele co-asigurate, conform legislatiei in vigoare (sotul sau sotia si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea asiguratului). In cazul in care contractul va fi incheiat prin intermediul angajatorului, in situatia salariatilor, documentul va urma angajatul daca acesta isi schimba locul de munca.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii