Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Consiliul Judeţean bagă 15.000 euro în indicatoare rutiere

Procedura de achiziţie publică a fost lansată de Consiliul Judeţean Brăila în SEAP, iar ca modalitate de desfăşurare a fost aleasă varianta "cerere de oferte" cu unic criteriu de selecţie "preţul cel mai scăzut". Concret, este vorba despre furnizarea şi montarea a 150 de indicatoare rutiere cu 170 de stâlpi aferenţi, pe următoarele drumuri judeţene: DJ 221 Cazasu - Şuţeşti - Ianca; DJ 212 Chiscani - Cuza Vodă; DJ 211B Tătaru - Bărăganu - Victoria - Mihai Bravu; DJ 211C Tătaru - Ciocile; DJ 211 limita de judeţ - Dudeşti - Zăvoaia - Lişcoteanca - DN 2B; DJ 203R Lişcoteanca - Ioneşti - Batogu - Cireşu - Ulmu; DJ 203 Ulmu - Făurei - Jirlău - Galbenu; DJ 203A Galbenu - Vişani - Plăşoiu; DJ 202H Maraloiu - Gradiştea; DJ 202A Gradiştea - Racoviţa - Ariciu - Gulianca; DJ 203 P Cireşu - Vultureni şi, în fine, DJ 203 T Jirlău - Vişani.

Pentru indicatoarele cerute, CJ Brăila este dispus să plătească aproape 65.000 lei, adică echivalentul a circa 15.000 de euro. Data limită de depunere a ofertelor este 22 august, ora 10.00, la sediul autorităţii contractante, iar o oră mai târziu se vor deschide plicurile cu oferte. Participanţilor la procedură li se cere constituirea unei garanţii de 700 lei.
Categorie articol: 

Comentarii