Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Consiliu de Etică şi Comisie pentru prevenirea discriminării

Din toamnă, fiecare şcoală va avea o Comisie pentru prevenirea şi combaterea discriminării, iar la nivel naţional se va înfiinţa Consiliul de Etică, conform Legii Educaţiei Naţionale. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ din România va cuprinde, pentru prima dată, Comisia pentru combaterea şi prevenirea discriminării, organism ce va avea misiuni foarte clare: să elaboreze planuri de acţiune pentru prevenirea şi combaterea discriminării, să elaboreze şi să implementeze coduri de conduită a personalului şi a elevilor, care să reglementeze comportamente nondiscriminatorii. Comisia va transmite propuneri de măsuri disciplinare către Consiliul de Administraţie, în cazul încălcării, de către cadrele didactice şi elevi, a legislaţiei în vigoare referitoare la faptele de discriminare, va elabora şi va avea misiunea de a monitoriza implementarea planului instituţional de desegregare. De asemenea, şcolile vor avea şi Consilii de Etică. Problemele nerezolvate la nivel local vor ajunge în final la Consiliul Naţional de Etică. Aceste organisme au fost anunţate şi prezentate de secretarul de stat Oana Badea, la lansarea studiului "O şcoală pentru toţi", ce vizează accesul copiilor romi la o educaţie de calitate. Vor fi incluse în studiu date din 100 de şcoli care au elevi romi în diferite ponderi.
Categorie articol: 

Comentarii