Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Consilierii au modificat bugetul judeţului

* în ceea ce priveşte veniturile proprii, CJ estimează încasări suplimentare în sumă de 500.000 lei faţă de prevederile iniţiale

Bugetul propriu al judeţului Brăila a fost rectificat printr-o hotărâre adoptată în ultima şedinţă a Consiliul Judeţean. Conform deciziei consilierilor judeţeni, a fost aprobată majorarea sumei utilizate din excedentul bugetului propriu al judeţului la 42,7 milioane lei, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare pe anul 2011. Astfel, Programul de investiţii publice pe anul în curs a fost completat cu suma de aproape 685.000 lei reprezentând montarea unui lift la Spitalul Judeţean precum şi proiectarea şi execuţia unui ponton de acostarea a navei de pasageri Ovidiu. Deoarece la bugetul propriu al judeţului, în ceea ce priveşte veniturile proprii, CJ estimează încasări suplimentare în sumă de 500.000 lei faţă de prevederile iniţiale, s-a propus ca valoarea investiţiilor menţionate să fie asigurată parţial din încasările suplimentare la veniturile proprii, respectiv 410.000 lei. Valoarea rămasă neacoperită, de circa 275.000 lei va fi asigurată din excedentul bugetului propriu al CJ. Diferenţa de 90.000 lei din încasările suplimentare ale veniturilor proprii a fost repartizată astfel: 8.000 lei pentru asigurarea necesarului la cheltuieli de personal aferente Sălii Polivalente, iar 82.000 lei pentru suplimenatrea cheltuielilor aferente constituirii Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene. De asemenea, programul de investiţii publice a mai fost completat cu două obiective de investiţii în sumă totală de aproape 6,5 milioane lei, dintre care 950.000 lei reprezintă cofinanţare de la bugetul local şi peste 5,5 milioane lei de la Administraţia Fondului pentru mediu. Cele două obiective de investiţii publice sunt reprezentate de instalaţiile solare pentru prepararea apei calde menajere de la Spitalul Judeţean (4,8 milioane lei) precum şi împădurirea terenurilor agricole degradate (1,6 milioane lei).
Categorie articol: 

Comentarii