Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Condominiul a fost definit mai clar in Legea Locuintei

Guvernul Romaniei a aprobat Ordonanta de Urgenta pentru completarea Legii locuintei nr.114/1996 prin definirea mai clara a condominiilor si asigurarea cadrului legal necesar pentru infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari in cadrul tuturor formelor de condominii.
Condominiul este definit acum in sensul larg al termenului, fie ca este cazul locuintelor situate in cladiri-blocuri de locuinte, fie ca este cazul de locuinte individuale situate in curti comune sau alte forme de proprietati concret delimitate.
Proiectul defineste condominiul ca fiind imobilul format din teren cu una sau mai multe constructii, din care unele proprietati sint comune, iar restul sint proprietati individuale, pentru care se intocmeste o carte funciara colectiva si cite o carte funciara individuala pentru fiecare unitate individuala in parte, care poate fi reprezentata din locuinte si spatii cu alta destinatie, dupa caz.
Constituie condominiu un corp de cladire sau un tronson cu una sau mai multe scari din cadrul cladirii de locuit multietajate, in conditiile in care se poate delimita proprietatea comuna.
De asemenea, constituie condominiu un ansamblu rezidential format din locuinte individuale, amplasate izolat, insiruit sau cuplat, in care exista proprietati comune si proprietati individuale.
Completarea era necesara intrucit exista foarte multi proprietari din ansamblurile rezidentiale nou construite ce nu se puteau constitui in asociatii de proprietari, instantele nerecunoscind acest drept pe baza prevederilor legale in vigoare pina la acest moment.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii