Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Conditii stricte pentru privatizarea institutelor de cercetare-dezvoltare

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a Intocmit un proiect de act normativ care prevede conditii stricte care vor fi respectate la privatizarea institutelor de cercetare. Potrivit acestui act normativ, strategia de privatizare a unei societati comerciale de cercetare, dezvoltare, proiectare se va face In anumite conditii: cumparatorii trebuie sa pastreze profilul de activitate al societatilor din aceasta categorie, trebuie sa protejeze, sa valorifice si sa dezvolte drepturile de proprietate intelectuala existente In patrimoniul societatii si trebuie sa pastreze, de asemenea, numarul de salariati Incadrati pe functii de specialitate. Intr-un comunicat de presa al autoritatii se subliniaza ca aceste clauze specifice vor fi incluse In contractele de vinzare-cumparare de actiuni ale societatilor comerciale de cercetare. De asemenea, pretul de oferta al AVAS pentru astfel de societati va fi rezultatul unui raport de evaluare care ia In calcul atIt valoarea activelor mobile, respectiv rezultatele cercetarilor efectuate, cIt si activele imobilizate, adica terenurile si cladirile. "Tocmai pentru a mentine activitatea de cercetare, oferta tehnica are o pondere de 60%, iar cea financiara de 40% din punctajul total", se arata in comunicatul amintit.
Important de precizat ca printre societatile de cercetare din portofoliul AVAS se numara si "Ceprohart" SA Braila, unitate la care statul este actionar majoritar cu 58,77% din capitalul social. Cu privire la strategia de privatizare a firmei brailene, Directia de Comunicare din cadrul AVAS a subliniat ca unitatea este cuprinsa In prioritatea 2 a AVAS pentru anul 2006, prioritate care include 38 de institute de cercetare din intreaga tara, urmind a fi lansata la privatizare In cursul acestui an.
Potrivit informatiilor prezentate de catre autoritate, "Ceprohart" SA Braila, cu un capital social de 6,97 miliarde lei, a obtinut anul trecut un profit de 189,4 milioane lei raportat la o cifra de afaceri de 58,55 miliarde lei, cu un numar de 144 angajati, in timp ce in anul 2004 rezultatul exercitiului a fost tot profit de 33,1 milioane lei, cu o cifra de afaceri de 65,7 miliarde lei avind un numar mediu de 163 de angajati.

Prezentarea firmei
Infiintata in 1956, SC "Ceprohart" SA a acumulat in timp o experienta semnificativa in domeniul cercetarii si proiectarii tehnologice si de produse, consultanta in domeniul tehnic si economic, proiectare de instalatii, servicii prestate in principal pentru clientii din tara. In cadrul acestei activitati "Ceprohart" a cooperat frecvent cu binecunoscute companii internationale, in calitate de partener, in desfasurarea si monitorizarea proiectelor pentru clientii din tara.
AVAS detine In portofoliul privatizabil 63 de pachete majoritare de actiuni dintre care 30% sint societati comerciale cu capital majoritar de stat, care au ca activitate principala cercetarea si dezvoltarea.
Proiectul de act normativ initiat de catre AVAS a fost supus dezbaterii publice, inclusiv prin publicarea pe site-ul institutiei, la adresa www.avas.gov.ro.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii