Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Concurs pentru funcţiile de inspectori şcolari generali. Elevii vor să fie implicaţi în proces

• Ministerul Educaţiei şi Cercetării a publicat metodologia de organizare a concursurilor pentru ocuparea posturile de inspectori şcolari generali şi adjuncţi, precum şi cele de inspectori şcolari şi directori ai casei corpului didactic • Consiliul Naţional al Elevilor a transmis că tinerii vor să facă parte din comisia de concurs, în calitate de observatori

 

Funcţiile din inspectoratele şcolare vor fi ocupate prin concurs! Asta a decis Ministerul Educaţiei şi Cercetării, care a publicat recent pe site-ul propriu metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct şi director al casei corpului didactic, punând astfel capăt “epocii” detaşării în interesul învăţământului.

Potrivit documentului, pentru a candida la o astfel de funcţie, profesorii trebuie să îndeplinească mai multe criterii, printre care: să fie membri ai corpului naţional de experţi în management educaţional; să fie cadre didactice titulare în învăţământ cu gradul didactic I sau titlul ştiinţific de doctor; să aibă o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 8 ani, dintre care cel puţin 5 în ultimii 10 ani; să aibă recomandări cu privire la calităţile profesionale, manageriale şi morale din partea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ sau din partea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar.

Subiectele de concurs vor fi elaborate la nivel de minister iar candidaţii vor susţine trei probe. Prima este evaluarea CV-ului, unde se analizează şi se evaluează rezultatele obţinute în educaţie şi formare, aptitudinile şi competenţele personale. A doua probă este un test grilă pe calculator, în maximum 50 de minute, timp în care candidaţii vor avea de rezolvat 10 itemi. Cea de-a treia probă, şi ultima, constă într-un interviu în faţa comisiei de concurs, unde candidaţii îşi vor prezenta oferta managerială şi vor avea de prezentat un studiu de caz privind analiza unei/unor situaţii concrete dificile/dilematice/de criză întâlnite la nivelul judeţului şi prezentarea unor posibile strategii manageriale pentru soluţionarea acestora.

De asemenea, se va organiza un concurs şi pentru funcţiile de inspectori şcolari pe specialităţi. Pentru aceste posturi, criteriile prevăd, printre altele, ca profesorii să fie absolvenţi de studii superioare de lungă durată, să fie titulari în învăţământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau titlul ştiinţific de doctor, să aibă o vechime efectivă la catedră de minimum 7 ani şi să fi obţinut calificativul anual “foarte bine” în ultimii 5 ani.

Probele de concurs constau într-o inspecţie la clasă, un interviu, o probă practică şi o probă scrisă în profilul postului pentru care candidează. Proba scrisă reprezintă un test-grilă alcătuit din 20 de itemi din management educaţional şi legislaţie, din care 6 itemi de management educaţional şi 14 itemi de legislaţie.

Proiectul pus în dezbatere publică mai arată că membrii comisiilor de concurs vor declara pe propria răspundere că nu au în rândul candidaţilor rude sau afini până la gradul al IV-lea, inclusiv ori relaţii conflictuale, cu vreun candidat.

 

Consiliul Naţional al Elevilor: “Urmare a multiplelor acţiuni de politizare a sistemului educaţional, ne dorim ca elevii să facă parte din comisiile de concurs”

 

La scurt timp de la publicarea metodologiei de concurs, Consiliul Naţional al Elevilor a solicitat Ministerului Educaţiei şi Cercetării ca elevii să fie incluşi în acest proces, în calitate de observatori. Reprezentanţii elevilor susţin că în acest mod va creşte gradului de implicare al elevilor în procesul decizional, ei fiind beneficiarii direcţi ai sistemului de educaţie, aspect considerat prioritar în Strategia de tineret a Uniunii Europene pentru perioada 2019-2027.

“Tinerii sunt sub-reprezentaţi în procesele de luare a deciziilor care îi privesc, deşi angajamentul lor este crucial pentru democraţie. Ei au nevoie de acces la infrastructură în comunităţile lor pentru a le fi sprijinită dezvoltarea personală, culturală şi politică. (...) Mai mult decât atât, având în vedere faptul că procesul de ocupare a funcţiilor de inspectori şcolari este unul sensibil, urmare a multiplelor acţiuni de politizare a sistemului educaţional, ne dorim ca un elev, un beneficiar direct al sistemului, care are abilitatea de a gândi critic şi de a privi obiectiv situaţiile din jurul său, să poată fi parte a acestei comisii care are un rol important în stabilirea conducerii microsistemului educaţional la nivel judeţean”, a transmis CNE, potrivit hotnews.ro.
Categorie articol: 

Comentarii