Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Concurs de proiecte

Pe 25 aprilie, Şcoala din Chiscani va organiza o sesiune concurs de comunicări ştiinţifice, care au ca subiect proiectele de finanţare, considerate oportunităţi în dezvoltarea instituţiei şcolare. Sunt avute în vedere proiectele comunitare şi de cooperare europeană, fiind excluse cursurile de formare individuală. Iniţiativa are la bază experienţa şcolii gazdă în accesarea fondurilor pentru derularea acestor proiecte şi varietatea tematică a proiectelor derulate în judeţul Brăila. Se urmăreşte valorificarea experienţei cadrelor didactice implicate în derularea proiectelor, diseminarea exemplelor de bună practică şi prezentarea proiectului de finanţare ca rezultate al managementului educaţional instituţional în echipă. Sunt planificate comunicări ştiinţifice pe două secţiuni, proiecte comunitare şi proiecte europene şi o expoziţie concurs cu afişele proiectelor
Categorie articol: 

Comentarii