Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Concesionarea serviciului de termoficare se va face prin negociere directa cu "CET"

Licitatia in vederea delegarii de gestiune prin concesiune a serviciului public de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice va fi reluata. Asta pentru ca la termenul scadent de inscriere la licitatie nu s-a inscris in procedura decit un singur ofertant: SC "CET" SA Braila, operatorul local de termoficare. Asa cum a explicat viceprimarul Lucian Tilea, cel care are in competente SC "CET", in conditiile in care nu s-a depus decit o singura oferta, intreaga procedura va fi reluata. De aceasta data insa varianta de lucru, stabilita inca din luna iunie de catre consilierii locali municipali in sedinta extraordinara, va fi cea a negocierii directe cu singurul ofertant, adica SC "CET". Potrivit caietului de sarcini elaborat de catre CLM, termenul deconcesionare este de 25 de ani cu posibilitatea de prelungire prinacordul partilor cu inca jumatate din perioada initiala de concesionare. In ceea ce priveste valoarea redeventei, propunereaprimarului Constantin Cibu, asumata de consilieri prin vot, a fost caaceasta sa fie simbolica de 5.000 RON/lunar pentru o perioada de 2 ani cu obligatia, dupa expirarea perioadei, de renegociere a acestui capitol.Important de subliniat este ca scoaterea la concesionare s-a produs in contextul in care, de la bugetul de stat, au fost alocateimportante fonduri destinate exclusiv unor investitii in sistemul determoficare in sensul modernizarii si reabilitarii acestora. Cheltuireaacestor sume, in cazul de fata fondul alocat fiind de circa 60miliarde lei si suplimentat recent cu inca 10 miliarde lei, a fostconditionata de catre Guvern de incredintarea catre un operator aserviciului de interes general de producere si distributie a energieitermice prin licitatie publica, daca acest lucru nu s-a realizat pinaacum.
Categorie articol: 

Comentarii