Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Concedierile colective trebuie notificate in scris salariatilor

Orice discriminare Intre barbati si femei cu privire la stabilirea veniturilor salariale acordate pentru munca egala sau de valoare egala este interzisa, potrivit modificarilor Codului Muncii, aprobate ieri de Guvern. Potrivit noilor prevederi, tuturor salariatilor care presteaza o munca le sint recunoscute dreptul la negocieri colective, dreptul la protectia datelor cu caracter personal, precum si dreptul la protectie Impotriva concedierilor nelegale.
Noutatile aduse de aceste modificari ale CM la capitolul concedieri colective vizeaza aspecte legate de obligatia angajatorului de a notifica in scris si din timp salariatii cu privire la o decizie de concediere colectiva. Mai mult, in perioada In care au loc consultari, intre sindicat si patronat pe tema concedierilor colective, pentru a permite sindicatului sau reprezentantilor salariatilor sa formuleze propuneri, In timp util, angajatorul are obligatia sa le furnizeze toate informatiile relevante.
In ceea ce priveste munca pe durata determinata completarile aprobate de Guvern stipuleaza in mod clar faptul ca salariatii cu contract individual de munca pe durata determinata beneficiaza de aceleasi drepturi ca si salariatii angajati permanent comparabili, cu exceptia cazurilor In care tratamentul diferit este justificat de motive obiective.
La capitolul munca la fractiune de norma au fost aprobate o serie de prevederi noi potrivit carora nu mai este necesar un minim de 2 ore pe zi sau de 10 ore pe saptamana. In ceea ce priveste munca de noapte, durata normala a timpului de lucru nu va depasi o medie de 8 ore pe zi, calculata pe o perioada de referinta de maxim 3 luni calendaristice, cu respectarea prevederilor legale cu privire la repausul saptaminal.
Referitor la vechimea In munca, aceasta se va stabili prin probarea cu inscrisurile din carnetul de munca, pina la data de 31 decembrie 2008. Dupa data abrogarii Decretului nr.92/1976, privind carnetul de munca, cu modificarile ulterioare, vechimea In munca stabilita pina la data de 31 decembrie 2008 se reconstituie, la cererea persoanei care nu poseda carnet de munca, de catre instanta judecatoreasca competenta sa solutioneze conflictele de munca, pe baza Inscrisurilor sau a altor probe din care sa rezulte existenta raporturilor de munca. Angajatorii care pastreaza si completeaza carnetele de munca le vor elibera titularilor, In mod esalonat, pina la data de 30 iunie 2009, pe baza de proces-verbal individual de predare-primire, aceeasi scadenta si obligativitate fiind stabilite si in cazul inspectoratelor teritoriale de munca ce detin carnetele de munca ale salariatilor.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii