Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Comunitatea Elenă din Brăila şi-a omagiat personalităţile

În prezenţa Excelenţei Sale Georgios Poukamisas, ambasadorul Republicii Elene la Bucureşti, a oficialităţilor locale şi a membrilor comunităţii elene, luni, 9 mai, a avut loc la Brăila ceremonia de dezvelire a plăcilor comemorative "Andreas Embirikos", pe clădirea situată în str. Grădinii Publice nr. 6 şi "Iannis Xenakis", pe imobilul din str. Dimitrie Bolintineanu, nr. 15. Evenimentul a fost organizat de Comunitatea Elenă din Brăila, din dorinţa de a celebra cele două personalităţi ale secolului XX, care au înscris oraşul lor natal pe harta culturală europeană: poetul suprarealist Andreas Embirikos, primul psihanalist din Grecia, şi compozitorul Iannis Xenakis care, fiind totodată arhitect şi inginer, a reuşit să alăture, în stil avangardist, lumea sunetelor cu cea a calculului, născându-se astfel muzica stochastică şi muzica simbolică, pe care a creat-o în Franţa.
După ceremonia dezvelirii plăcilor comemorative, participanţii au fost găzduiţi de Centrul Diversităţii Culturale, unde au ascultat salutul ambasadorului Republicii Elene la Bucureşti, Georgios Poukamisas şi alocuţiunile reprezentanţilor Prefecturii - subprefectul Veronica Macri, Consiliului Judeţean- secretarul general Nicu Filote, Primăriei Municipiului- viceprimarul Doiniţa Ciocan. Memoria celor două personalităţi marcante ale diasporei greceşti a fost evocată de către Jose Maria Querios, directorul Centrului Cultural Francez Iaşi, Konstantinos Dimadis, prof. de filologie neoelenă la "Freie Universitat" Berlin şi Ionel Cândea, directorul Muzeului Brăilei. Acesta a precizat că evenimentul, care a coincis cu Ziua Europei, reprezintă un început al "amintirii noastre despre cei de seamă care au venit, au ridicat Brăila, au făcut din ea un oraş special şi au plecat în lumea întreagă cu un mesaj de bine, de pace, de progres şi un semn de trăire artistică deosebită". La final, oaspeţii au semnat în cartea de onoare a Centrului Diversităţii Culturale şi au fost invitaţi să viziteze Casa Memorială "Panait Iatrati", inaugurată recent.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii